كارواش هاي تهران در دستور كار نظارت هاي زيست محيطي قرار گرفت

تهران - ايرنا - معاون مدير كل و رييس اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران از اجراي طرح شناسايي و پايش كارواش هاي موجود در شهر تهران خبر داد.

به گزارش روز شنبه ايرنا از روابط عمومي محيط زيست استان تهران، محمد حسين بازگير افزود: پرونده 120 واحد كارواش فعال در شهر تهران در اين اداره وجود دارد كه پيش بيني مي شود به همين تعداد نيز كارواش هاي غيرمجاز در سطح شهر مشغول به فعاليت باشند.

وي با اشاره به اجراي طرح شناسايي و پايش واحدهاي غيرمجاز كارواش در اين اداره گفت: در اين مورد با اتحاديه مربوطه و شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهرداري تهران هماهنگي هاي نيز به عمل آمده است.

وي با اشاره به اينكه فعاليت غيراصولي كارواش ها مي تواند موجب آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني و در نهايت محيط زيست شود تصريح كرد: در پساب اين واحدها علاوه بر وجود مواد آلاينده، شوينده ها، انواع روغن و گريس سمي و خطرناك مانند فلزات سنگين و برخي تركيبات هيدروكربني نيز وجود دارد كه ورود اين مواد به منابع آبي باعث مخاطرات جدي زيست محيطي و تهديد عليه بهداشت عمومي منطقه مي شود.

بازگير گفت: از اين رو اين واحدها ملزم به احداث سيستم تصفيه فاضلاب و يا هماهنگي با شركت هاي آب و فاضلاب تهران و اتصال به شبكه آب شهري مي باشند كه در غير اين صورت اين اداره پس از صدور اخطاريه زيست محيطي نسبت به تشكيل پرونده حقوقي و پلمب واحد اقدام خواهد كرد.

تهرام/1699//1348

سرخط اخبار جامعه