عراقچی و روانچی به ژنو رفتند

تهران - ایرنا - سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه صبح جمعه از وین به ژنو رفتند تا به محمد جواد ظریف برای مذاكره با هیات امریكایی بپیوندند.

قرار است وزیر امور خارجه ایران روز شنبه با جان كری همتای امریكایی خود درباره روند مذاكرات برای نگارش متن توافق جامع و ترسیم مسیر آینده مذاكره كند.

وزارت انرژی آمریكا اعلام كرده كه ارنست مونیز وزیر انرژی این كشور هم در مذاكرات ژنو حضور خواهد داشت.

با این حال تیم كارشناسی فنی و حقوقی ایران و 1+5 همچنان در وین به جلسات خود ادامه خواهند داد.

پیش از این گفته می شد كه پنجمین دور مذاكره برای نگارش متن توافق جامع در وین تا جمعه ادامه خواهد داشت ولی به این ترتیب، ادامه كار به اوایل هفته و در ژنو موكول شده است.

هر چهار دور مذاكره برای نگارش متن توافق جامع را معاونان ظریف انجام دادند ؛ سه دور در وین و یك دور در نیویورك.

1553

سرخط اخبار سیاست