مذاكره برای نگارش متن توافق وارد سطح تازه ای شد

تهران - ایرنا - پیوستن معاون وزیر خارجه امریكا به روند مذاكرات نگارش متن توافق جامع پس از چهار دور مذاكره عراقچی - روانچی و اشمید و ملاقات روز شنبه ظریف - كری ، این گفت و گو ها را وارد سطح تازه ای خواهد كرد.

وندی شرمن معاون وزیر خارجه امریكا از امروز به مذاكره كنندگان در وین ملحق می شود و با سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران به طور دوجانبه دیدار و گفت و گو می كند و با هلگا اشمید معاون هماهنگ كننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و معاونان وزیر خارجه ایران هم رایزنی سه جانبه خواهد داشت.

عراقچی ، روانچی و اشمید در اردیبهشت ماه سه دور مذاكره در وین و یك دور هم در نیویورك داشتند تا پیش نویس توافق جامع را بنویسند.

هرچند كه كارشناسان امریكایی در روند نگارش پیش نویس توافق جامع حضور داشتند ولی تنها در سومین دور بود كه شرمن به مذاكره كنندگان پیوست.

در عین حال، سفر محمد جواد ظریف و جان كری وزیران خارجه ایران و امریكا به ژنو در روز شنبه هم گامی در همین مسیر ارزیابی می شود.

پس از پنج دور مذاكره برای نگارش پیش نویس متن توافق ، ملاقات وزیران خارجه ایران و امریكا می تواند مهر تاییدی بر ساعتها مذاكره دیپلمات های ارشد ایران و 1+5 باشد.

در ماه های گذشته، در كنار مذاكره معاونان وزیران خارجه ایران و 1+5 ، ظریف و كری به طور مرتب، روند مذاكرات را ارزیابی و مسیر آینده را ترسیم می كرده اند.

هلگا اشمید در هر چهار دور گذشته به نمایندگی از سایر كشورهای 1+5 با دیپلمات های ارشد ایران مذاكره می كرد. شاید از این پس امریكا قصد داشته باشد نقش جدی تری در روند نگارش متن توافق ایفا كند.

جف راتك سخنگوی وزارت خارجه امریكا دیروز گفت: دستیابی به توافق نهایی هسته ای با ایران مستلزم تكمیل جزییات مورد بحث است و انتظار می رود گام های آخر مذاكرات بدون وقفه تا رسیدن به توافق نهایی ادامه یابد.

وی افزود: جان كری وزیر خارجه در تداوم گفت و گوهای هسته ای با ایران، روز جمعه - فردا - به ژنو می رود تا با همتای ایرانی خود گفت و گو كند.

این مقام وزارت خارجه امریكا هدف اصلی دیدار كری و ظریف را در ژنو رایزنی برای پیشبرد مذاكرات و مطرح كردن مسائل كلیدی به عنوان كرد و افزود: این دیدارها در دستیابی به توافق نهایی در مهلت تعیین شده پایان ماه ژوئن - 10 تیر- مهم، كارآمد و با ارزش است.

مذاكره معاونان وزیر امور خارجه و معاون هماهنگ كننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

1553