كاشت يك ميليون اصله نهال پسته جهت توسعه باغ ها در قم

قم - ايرنا - سرپرست معاونت بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي قم گفت: در سال 93 بالغ بر يك ميليون اصله نهال استاندارد و گواهي شده پسته از نهالستان هاي داخل وخارج استان توسط كشاورزان جهت احداث باغ هاي پسته قم خريداري و كشت شده است.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از روابط عمومي جهاد كشاورزي قم، رضا وكيل در اين زمينه اظهار داشت: در همين راستا جهت كمك به باغداران مبلغ 600ميليون ريال تسهيلات بلاعوض يارانه اي بين باغداران جديد توزيع شده است.

وي اضافه كرد: برنامه ريزي و هماهنگي هاي لازم جهت تغيير الگوي كشت و توسعه باغ ها در مناطقي كه با مشكل كمبود آب مواجه مي باشند، صورت گرفته و در سال جاري توسعه باغ هاي پسته و گلستان هاي گل محمدي و همچنين كشت زعفران به منظور استفاده بهينه از منابع آب در دستور كار سازمان جهاد كشاورزي قم قرار دارد.

وي همچنين بيان داشت: مبارزه با سن مادر در مزارع جو و گندم در سطح 22 هزار و 308 هكتار، مبارزه با شته در مزارع گندم و جو در سطح 19 هزار و 824 هكتار، انجام آزمايش سهام جهت بررسي وضعيت كارايي سم پرجور عليه شته موي كلزا، عقد قراردادهاي IPM با بخش خصوصي، مبارزه با آفت چوب خوار كرمانيا بوسيله كارت زرد و فرمون در سطح 180 هكتار و مبارزه شيميايي در سطح900 هكتار، مبارزه با سرخرطومي يونجه در سطح يك هزار و 600 هكتار و مبارزه با علفهاي هرز مزارع و باغ ها در سطح دو هزار و 500 هكتار از ديگر اقدامات اين معاونت طي مدت زمان مذكور به شمار مي آيد.

وكيل از برگزاري جلسات كميته فني امور باغباني، ستاد گلخانه ها و نهال به صورت مستمر و اجراي مصوبات جلسات در مناطق تابعه خبر داد و گفت: كارشناسان معاونت توليدات گياهي به صورت مستمر بر روند توسعه باغ ها و گلخانه هاي توليد محصولات خارج از فصل نظارت دارند.

وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص فصل برداشت گندم و جو در استان قم، اضافه كرد: برگزاري جلسات هماهنگي و كميته فني ستاد برداشت و هماهنگي مراكز خريد، برگزاري همايش برداشت با حضور ادارات مربوطه استاني و كمبايندارن فعال سطح استان، تشكيل پرونده پلاك گذاري ماشين هاي خودگردان كشاورزي به تعداد 74 دستگاه و ارجاع به راهور ناجا، تهيه و تدوين بروشور درخصوص برداشت غلات (گندم) با كمباين در جهت آموزش و بالا بردن سطح علمي كمباينداران و تشكيل شش اكيپ معاينه فني و كنترل ريزش جهت بازرسي، بررسي و معاينه فني كمباين ها قبل از برداشت از جمله اين اقدامات است.

وي از آغاز برداشت محصول گندم استان خبرداد و گفت: سطح زير كشت مزارع جو، كلزا و گندم آبي استان به ترتيب 23 هزار و 50، 620 و هشت هزار و 245 هكتار مي باشد كه از اين سطح حدود 600 هكتار مزارع تكثير طبقات بذري گندم و جو را تشكيل مي دهد.

استان قم 0.46 درصد اراضي قابل كشت كشور معادل 70 هزار هكتار را دارا مي باشد و در مقابل آن 0.56 درصد توليد محصولات كشاورزي كشور را بر عهده دارد.

از كل اراضي قابل كشت در قم، 52 هزار هكتار مخصوص محصولات زراعي مانند گندم، جو، يونجه و ذرت است و 18 هزار هكتار باقي مانده نيز مربوط به محصولات باغي از جمله پسته و گيلاس است.

سالانه 765 هزار تن محصولات كشاورزي در قم توليد مي شود كه 468 هزار و 418 تن آن مربوط به محصولات باغي و زراعي مي باشد؛ پيش بيني مي شود امسال حدود 80 هزار تن جو و 30 هزار تن گندم در استان قم برداشت شود.

هفت درصد تخم مرغ، چهار درصد گوشت قرمز، 1.4 درصد شير و 1.2 درصد گوشت سفيد كشور در استان قم تامين مي شود.ك/1

/2085/ 1175