فاز اول كمربندي بيروني شهر اروميه تا پايان خرداد امسال اجرايي مي شود

اروميه - ايرنا - معاون فني و عمراني شهردار اروميه گفت: فاز اول كمربندي بيروني شهر اروميه تا پايان خرداد امسال وارد فاز اجرايي ساخت مي شود.

ابراهيم صفري روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: كمربندي بيروني اروميه در پنج تقاطع غير همسطح براي اجرا طراحي شده است.

وي اظهار كرد: در حال حاضر طراحي هاي اوليه كمربند بيروني يا رينگ سوم شهر اروميه به پايان رسيده و اين طرح شامل سه قطعه بوده كه مراحل نهايي قطعه اول به اتمام رسيده و در آستانه برگزاري مناقصه براي انتخاب پيمانكار و زمينه سازي براي استقرار كامل ساخت است.

وي اضافه كرد: قطعه اول طرح كمربند بيروني اروميه از تقاطع غير همسطح سرو انشعاب يافته و با گذر از بالادست باغ رضوان و كشتارگاه در جاده انهر به جنب نيروگاه برق مي رسد.

وي ادامه داد: قطعه دوم نيز از ابتداي 100 متري فشار قوي جاده انهر شروع شده و از امتداد فشار قوي و با گذر از زمين هاي كارگران و بالادست گلشهر به بند مي رسد.

معاون فني و عمراني شهردار اروميه گفت: قطعه سوم از امتداد فشاري قوي از جاده بند شروع و با گذر از 100 متري سعدي و يا عبور از شهرك فرشته به سمت جاده بالانج امتداد خواهد يافت.

صفري با اشاره به پيشرفت فيزيكي 25 درصدي پل اصلي تقاطع غير همسطح آذربايجان نيز اظهار كرد: طرح تقاطع غيرهمسطح آذربايجان و يا طرح تبادل ترافيكي آذربايجان در چهار تراز براي اجرا طراحي شده كه هم اكنون زير سازي پروژه در حال اجرا است.

وي با بيان اينكه تقاطع غيرهمسطح آذربايجان در بخش فوقاني در دو تراز داراي پل هاي هوايي خواهد بود، اضافه كرد: پل اول در ارتفاع هفت متري و پل دوم در ارتفاع 14 متري براي روان سازي ترافيك ساخته مي شود.

صفري ادامه داد: اين طرح بزرگ تبادل ترافيكي دو هزار و 300 متر طول داشته كه با اتمام آن مجموع مساحت اين پروژه به بيش از 23 هزار متر مربع خواهد رسيد.

وي گفت: برآورد اوليه براي براي تقاطع غيرهمسطح آذربايجان بيش از يك هزار ميليارد ريال است كه برنامه زماني براي اتمام كامل آن در حدود 18 ماه تعيين شده است و اميدواريم تا پايان امسال به بهره برداري برسد.

اروميه بزرگترين شهر آذربايجان غربي است كه افزون بر 700 هزار نفر جمعيت دارد.

ترافيك يكي از مهمترين مشكلات اروميه به شمار مي رود كه مسوولان استاني و شهري براي بهبود وضعيت آن، طرح بدون توقف كردن رينگ كمربندي اروميه را به اجرا در آوردند.

اين رينگ كه چهار تقاطع غيرهمسطح داشت، 10 تقطع غيرهمسطح ديگر نيز به آنها اضافه شد كه هشت تقاطع به پايان رسيده و دو تقاطع شامل آذربايجان غربي و سه راهي سرو در حال ساخت هستند.

8137/2093