توليد روزانه يك ميليارد مترمكعب گاز تا پايان برنامه ششم توسعه

تهران - ايرنا - مديرعامل شركت ملي گاز گفت: تا پايان برنامه ششم توسعه، ميزان توليد گاز به يك ميليارد فوت مكعب در روز افزايش خواهد يافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، حميدرضا عراقي روز چهارشنبه در گردهمايي بزرگ پيمانكاران صنعت گاز، با بيان آنكه حجم كارهاي مربوط به صنعت گاز در آينده افزايش قابل توجهي خواهد يافت، افزود: براي اجراي پروژه هاي متعدد بايد، همكاري خوبي با پيمانكاران ايجاد شود.

وي با اشاره به لزوم همكاري با بخش خصوصي در صنعت گاز، اضافه كرد: گاز نقش مهمي در كشور ايفا مي كند به طوري كه 70 درصد سبد انرژي كشور را گاز تشكيل مي دهد.

وي با بيان آنكه وابستگي بخش هاي متخلف اقتصادي به گاز در هيچ كشوري در دنيا مانند ايران نيست، خاطرنشان كرد: به دليل گستردگي استفاده از شبكه گاز رساني در كشور، بايد به مخاطرات استفاده از اين منبع هيدروكوري نيز توجه كرد.

مديرعامل شركت ملي گاز ادامه داد: در سال هاي آينده، ميزان پروژه هاي صنعت گاز به دو برابر 50 سال آينده خواهد رسيد كه از طريق آنها ضمن تامين انرژي مورد نياز كشور بايد زمينه هاي افزايش صادرات نيز فراهم شود.

عراقي با بيان اينكه صنعت گاز جزو خطرناك ترين صنايع محسوب مي شود، تصريح كرد: با توجه به حجم عظيم فعاليت هاي عمراني در دست اجرا بايد رعايت اصول ايمني (اچ.اس.اي) نيز مورد توجه قرار گيرد تا حادثه اي در صنعت گاز رخ ندهد.

مراسم گردهمآيي بزرگ پيمانكاران صنعت گاز با حضور مديران ارشد شركت ملي گاز و پيمانكاران پروژه هاي اين صنعت در محل شركت ملي گاز برگزار شد.

اقتصام(3)2022**1558