پیگیری دادرسی پرونده های انضباطی در وزارت بهداشت آنلاین است

یاسوج - ایرنا - دبیر شورای مركزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: سیر دادرسی پرونده های ارجاعی به شورای مركزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت به صورت آنلاین قابل پیگیری است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، وحید صرامی عصر دوشنبه در همایش تجلیل از شوراهای انضباطی سه دانشگاه علوم پزشكی برتر كشور در یاسوج به كاهش برخوردهای تنبیهی با دانشجویان در قالب توسعه فعالیت های فرهنگی وتربیتی اشاره كرد و افزود: از اردیبهشت پارسال اوراق انضباطی مربوط به كمیته های انظباطی دانشجویی به دانشگاه های علوم پزشكی كشور برای اجرا ابلاغ شد.

وی بیان كرد: در قالب این اوراق انضباطی و دستورالعمل ابلاغی دانشگاه های علوم پزشكی كشور موظف شدند كه دادرسی به پرونده ها را در قالب فرمت ویژه انجام دهند.

صرامی با اشاره به شبكه مجازی شورای انضباطی موسوم به (شمشماد)، اظهار كرد: در قالب این شبكه مجازی سیر دادرسی پرونده های ارجاعی به شورای مركزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت به صورت آنلاین قابل پیگیری است.

دبیرشورای مركزی كمیته انظباطی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشكی كشور افزود:توجه به رتبه بندی ها استانها به لحاظ میزان عملكرد كمیته های انظباطی و كاهش آسیب های دانشجویان را از جمله اهداف این همایش برشمرد.

رییس دانشگاه علوم پزشكی یاسوج نیز در این همایش با بیان اینكه از نگاه شهید مطهری آزادی از دو جنبه، تكلیف است،ادامه داد: یك جنبه تكلیف ما در قبال آزادی خود از قید هوی و هوس و آرزوها و دیگری تكلیف در قبال آزادی دیگران است كه حریم آزادی آنها را رعایت نموده و به آن تعرض و تعدی نكنیم.

رضا چمن با تاكید بر اینكه حفظ حقوق دیگران را دانشجویان باید یاد بگیرند، ادامه داد: نقش بازدارنده شوراهای انضباطی باعث می شود كه دانشجویان نظم و انضباط را از همین دوران سرلوحه كار، فعالیت و زندگی خود قرار دهند. انضباط2

وی با اشاره به نقش تاثیرگذار تربیتی و اصلاحی شوراهای انضباطی در دانشگاه‌ها، یادآور شد: شوراهای انضباطی با كمك و مشورت مدیران ارشد و در جهت تحقق اهداف و رسالت دانشگاه، باید مسائل، مشكلات زمینه ساز و نقاط آسیب پذیر در دانشگاه‌ها را شناسایی و در جهت رفع آنها تلاش نمایند.

معاون دانشجویی و امور فرهنگی دانشگاه علوم پزشكی یاسوج نیز در این همایش با بیان اینكه انضباط قانون زندگی است؛ گفت: در قالب نظم و انضباط، رفتار، اعمال و كردار هر فرد ضابطه مند می شود.

ایزدپناه قیطاسی با بیان اینكه محیط دانشگاه محیطی پاك و با قداست است،اظهاركرد: بخش عمده ای از این قداست را دانشجویان باید رعایت كنند كه در این زمینه نقش شوراهای انضباطی دانشجویی، برجسته و تاثیرگذاری است.

وی اهمیت رعایت نظم وحرمت شان دانشجویی از سوی دانشجویان رایادآور شد: وظیفه ذاتی دانشجو نقد است و ما مسوولان دانشگاهی نیز باید تحمل این نقدها را داشته باشیم.

قیطاسی ادامه داد: برخورد شوراهای انضباطی با دانشجو باید به گونه ای باشد كه باور پیدا كند این شوارها مامن و خانه ای برای آنهاست تاحرف هایشان را به راحتی بیان كنند.

وی با تاكید بر اینكه جنبه اصلاحی و تربیتی باید بیشتر مد نظر قرار گیرد؛ اظهار داشت: اگر چه ممكن است بسیاری از تصمیم ها در این شوراها كوتاه مدت باشد؛ اما می تواند اثرات دراز مدتی برای دانشجویان به همراه داشته باشد به گونه ای كه سال ها بر زندگی و رفتار دانشجو تاثیرگذار باشد.

در این همایش و بر اساس نتایج رتبه بندی سال وزارت بهداشت93، از سه دانشگاه برتر علوم پزشكی كرمان، شیراز و زنجان تجلیل و همچنین از دانشگاه علوم پزشكی قزوین به خاطر رشد كیفی تقدیر شد.

اعضای شوراهای انضباطی دانشگاه های علوم پزشكی كشور در روز اول این همایش با اهدای گل به قبور شهدای گمنام این دانشگاه با آرمان های آنان تجدید میثاق كردند.

7535/6162

سرخط اخبار استان‌ها