مديركل مهندسي سواحل وبنادر: لايروبي كانال خوزيني خليج گرگان ضروري است

گرگان-ايرنا- مديركل مهندسي سواحل وبنادر سازمان بنادر ودريانوردي كشور درديدار بااستاندار گلستان گفت: براساس مطالعات انجام شده، لايروبي ورسوب زدايي كانال طبيعي 'خوزيني' درخليج گرگان بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.

به گزارش روزدوشنبه استانداري گلستان محمدرضا الهيار دراين ديدار خاطرنشان كرد: براي نجات خليج گرگان و لايروبي كانال خوزيني (كانال ورودي آب درياي خزر به خليج گرگان) بايد عزم ملي شكل گيرد تا شاهد حوادث ناخوشايند در آينده خليج گرگان نباشيم.

وي با تأكيد براين كه بايد اقداماتي جدي درحوزه بنادر و كشتيراني استان صورت گيرد گفت: در پروژه بندر خواجه نفس ازآغاز، نگاه سازمان بنادر نگاهي حمايتي بود اما مشكلاتي سبب تعويق درپروژه شد كه اكنون با استقرار دوباره بخش خصوصي اميدواريم هرچه سريعتر شاهد اقدامات سازنده دراين حوزه باشيم.

الهيار بااشاره به طرح بندر سبز خزري گميشان يادآور شد: مطالعات اين پروژه با نگاه خاص محيط زيستي آغاز شده ويقينا پس از انجام مطالعات اوليه و بررسي هاي دقيق، مباحث اجرايي آن آغاز خواهد شد.

عضو هيات عامل ومعاونت توسعه وتجهيز بنادر كشور نيز دراين ديدارگفت: سازمان بنادرهيچ گونه محدوديتي دراستفاده ازتوان بخش خصوصي در چارچوب ضوابط ندارد اما بايد بخش خصوصي قدرتمند وسرمايه گذاران توانمند وارد ميدان شوند.

مصطفي خانزادي با اشاره به تأكيد وزير راه و شهرسازي مبني بر اين كه مردم بايد در مباحث دريا تغيير را در زندگي خود احساس كنند گفت: با توجه به سابقه بندري گلستان بايد تلاش كنيم مردم از دريا و بنادر در اين استان به نيكي ياد كنند.

استاندار گلستان نيز گفت: چنانچه لايروبي كانال خوزيني مورد توجه قرار گيرد خليج گرگان زنده مي شود وهمچنين تأثير زيادي بر سايت ماهيان گميشان دارد.

حسن صادقلو با تشريح استعدادها و توانمندي هاي استان افزود: اگر چه گلستان داراي دو بندر تاريخي تركمن و گز و همچنين بهترين راه ارتباطي با آسياي مركزي است اما متاسفانه هيچ نشانه اي از فضاي بندري در استان وجود ندارد.

وي اضافه كرد: فعاليت هايي كه در حوزه بنادر، كشتيراني و دريا در گلستان انجام مي گيرد بسيار ناچيز است و نشانه هاي تحول و پشتيباني اساسي در اين حوزه كمرنگ به نظر مي رسد.

وي با تاكيد براهميت مسير ريلي ساحلي بين سه استان حاشيه درياي خزر خاطرنشان كرد: احداث چنين خط آهني ضمن دارا بودن جاذبه هاي گردشگري، مشكلات تردد بين سه استان گلستان، مازندران و گيلان را نيز تسهيل خواهد كرد.

وي با اشاره به مصوبه ايجاد منطقه آزاد تجاري، كشاورزي و صنعتي، در سفر هيات دولت به گلستان يادآور شد: يكي از نكات برجسته در ايجاد منطقه آزاد، مباحث مربوط به كريدور دريايي است و ما به همين دليل نيازمند بنادر فعال و قدرتمند هستيم.

دكتر صادقلو با اشاره به طرح جامع ساماندهي سواحل گفت: خوشبختانه سواحل استان گلستان مانند ديگر استان هاي شمالي، معارض ندارد و مي توان پروژه هاي قابل توجهي را در راستاي ساماندهي سواحل آن تعريف كرد.

در اين ديدار ساير مديران حاضر در اين جلسه نقطه نظرات خود را پيرامون مباحث بنادر و كشتيراني استان مطرح كردند.

خليج گرگان بزرگترين خليج درياي خزر است كه بر اثر پيشروي و گسترش شرقي رشته ساحلي شبه جزيرهٔ ميانكاله در جنوب شرقي درياي خزر تشكيل شده است.

وسعت خليج گرگان حدود 400 كيلومتر مربع است. عمق اين خليج كم بوده به طوري كه با درنظر گرفتن بالاآمادگي آب، حداكثر عمق آن به چهار متر مي رسد.

3014/6159/1859