استاندارمركزي:روابط عمومي ها نقش مهمي در افزايش رضايتمندي مردم دارند

اراك-ايرنا-استاندار استان مركزي گفت: روابط عمومي ها به عنوان حلقه اتصال مردم و دولت نقش مهمي در افزايش رضايتمندي مردم از دستگاههاي اجرايي دارند.

به گزارش روز دوشنبه پايگاه اطلاع رساني استانداري مركزي محمود زماني قمي افزود: روابط عمومي ها در جايگاه و منزلت بزرگي واقع شده اند و فعاليت امروز آنها بخشي از تاريخ كشور خواهد بود.

وي بيان كرد: براي تعامل دولت و مردم به نهادي واسط نياز است كه روابط عمومي ها بهترين نهاد واسط به شمار مي روند.

استاندار مركزي تصريح كرد: حضور روابط عمومي ها در كنار مطبوعات مستقل، رشد شهروندان را سبب مي شود و در حقيقت كار روابط عمومي دفاع از حقوق شهروندي است.

زماني قمي ابراز كرد: فعاليتهاي روابط عمومي باعث الگوسازي در فرهنگ مي شود كه در نهايت منجر به مديريت رفتار افكار عمومي خواهد شد.

وي با بيان اينكه دولت موفق با روابط عمومي هاي موفق پيش مي رود، خاطر نشان كرد: استانداري مركزي از هيچ كمكي براي ارتقاء منزلت روابط عمومي ها دريغ نخواهد كرد.

مدير كل روابط عمومي استانداري نيز در سخناني بيان كرد:بايد نگاهها به روابط عمومي ها تغيير كند و شان و منزلت اين واحدها در دستگاههاي اجرايي ارتقاء يابد.

مصطفي عرب هماهنگي در امر اطلاع رساني، سياستگذاري، نظارت و حمايت از روابط عمومي ها را از وظايف اصلي شوراي هماهنگي روابط عمومي ها عنوان كرد و گفت: مهمترين رويكرد و برنامه اين شورا توانمندسازي روابط عمومي ها و همچنين ارتقاي جايگاه آنها در سازمانها مي باشد.

دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان مركزي گفت: توانمندسازي و برگزاري دوره هاي آموزشي، نظارت بر اطلاع رساني دستگاههاي اجرايي، هماهنگي برنامه هاي استاني و ملي و پيگيري ارتقاء و حمايت از جايگاه روابط عمومي ها از جمله اين اقدامات است.

عرب، ايجاد روابط عمومي الكترونيك را از برنامه هاي سال جاري اين شورا عنوان كرد.ك/1

7112/6012

سرخط اخبار استان‌ها