برگزاري كارگاه هاي آموزشي در سراسر كشور به مناسبت روز جهاني تنوع زيستي

تهران - ايرنا - به مناسبت روز جهاني تنوع زيستي ( 22 مي مصادف با اول خرداد ) ، كارگاه هاي آموزشي براي جوامع محلي با هدف ترويج فرهنگ توسعه پايدار در سراسر كشور برگزار مي شود.

سازمان ملل متحد روز 22 مي مصادف با اول خرداد هر سال را روز جهاني تنوع زيستي نامگذاري كرده است.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، احمد علي كيخا معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: شعار روز جهاني تنوع زيستي امسال تنوع زيستي براي توسعه پايدار اعلام شده است كه به اين مناسبت سازمان محيط زيست برنامه هاي متنوعي در سراسر كشور برگزار مي كند.

وي با اشاره به اينكه اول خرداد روز جهاني تنوع زيستي نامگذاري شده است، افزود: سازمان ملل براي هر سال عنواني متناسب با موضوعات مهم زيست محيطي انتخاب مي كند كه شعار امسال تنوع زيستي براي توسعه پايدار تعيين شده است.

وي اظهار كرد: موضوع امسال نشان دهنده اهميت تلاش هاي انجام شده در تمام سطوح براي ايجاد مجموعه اي از اهداف توسعه پايدار (SDGs) به عنوان بخشي از دستور كار توسعه سازمان ملل متحد پس از 2015 براي سال هاي 2015 تا 2030 بوده ، همچنين اهميت نقش تنوع زيستي براي دستيابي به توسعه پايدار از اهميت زيادي برخوردار است.

كيخا با بيان اينكه بر موضوع تنوع زيستي و توسعه پايدار در اعلاميه وزرا و شركت كنندگان مقامات عالي رتبه در دوازدهمين كنفرانس كشورهاي عضو كنوانسيون تنوع زيستي (CBD) تاكيد شده است، افزود: نماينده ايران در اين نشست كه در كره جنوبي برگزار شد، حضور داشت.

وي درباره مصوبات اين نشست گفت: در مصوبه دوازدهمين نشست كنوانسيون تنوع زيستي بر ارزش ذاتي تنوع زيستي، ارزش هاي اكولوژيك، ژنتيك، موضوعات اجتماعي، اقتصادي، علمي، آموزشي، فرهنگي، تفريحي و زيبايي شناختي و نقش اساسي آنها در حفظ زيستگاه ها و فراهم آوردن منافع اساسي كه بنيان هاي حياتي براي توسعه پايدار و زندگي سالم هستند، تاكيد شده است.

كيخا ادامه داد: همچنين در اين نشست به رسميت شناختن شدت خسارت جهاني تنوع زيستي و كاهش زيستگاه، تخريب زيربناي توسعه جهاني كه بر امنيت غذايي، تغذيه و تهيه و دسترسي به آب و سلامتي مردم فقير روستايي و به طور كلي جمعيت جهاني تاثير منفي مي گذارد، تاكيد شده است.

وي با بيان اينكه به اين مناسبت سازمان حفاظت محيط زيست برنامه هاي متنوعي را در سراسر كشور در اين روز برگزار مي كند، افزود: بازديد از تمام موزه هاي ادارات كل حفاظت محيط زيست و موزه تنوع زيستي در پارك پرديسان به مدت يك هفته رايگان است.

وي تصريح كرد: برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي جوامع محلي و ذينفعان با تمركز بر ويژگي هاي تنوع زيستي هر استان، همكاري با سازمان هاي مردم نهاد، اجراي برنامه هاي زيست محيطي براي كودكان و نوجوانان، اجراي مسابقات مختلف اعم از مسابقه عكاسي، نقاشي و ورزشي در سطح شهر از جمله برنامه هاي ادارات كل حفاظت محيط زيست در هفته تنوع زيستي است.

كيخا اجراي پرده خواني، تئاترهاي زيست محيطي و نمايش عروسكي، اجراي نقاشي بزرگ پارچه اي و برقراري ايستگاه هاي گريم و نقاشي كودك، برگزاري كارگاه هاي آموزشي با هدف ترويج فرهنگ توسعه پايدار را از ديگر برنامه هاي اين هفته در استان ها برشمرد.

علمي **9014**1599