طرح تكاپو به دنبال استفاده از مزیتهای منطقه‌ای برای كسب و كار است

سمنان - ایرنا - مشاور وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اشاره به اجرای آزمایشی طرح تكاپو در 6 استان كشور، گفت: استفاده از مزیتهای منطقه ای برای ایجاد كسب و كار هدف این طرح است.

عیسی منصوری روز دوشنبه در نشست كارگروه اشتغال استان سمنان افزود: مطالعات طرح تكاپو(توسعه كسب و كار و اشتغال پایدار) اكنون در استانهای كردستان، خوزستان، فارس، كرمان، خراسان رضوی و سمنان در حال اجراست.

وی با بیان اینكه اكنون 22 میلیون نفر شاغل در كشور وجود دارد و سالانه به ایجاد یك و نیم میلیون شغل نیاز است، اظهار كرد: ایجاد سالانه این تعداد شغل از توان و ظرفیت فعلی كشور خارج است.

وی با اشاره به نگاه طرح تكاپو برای استفاده از مزیتهای منطقه ای در هر استان برای ایجاد كسب و كار، اضافه كرد: در اجرای طرح تكاپو تصمیم‌سازی از سطح ملی به استانی و منطقه ای منتقل می‌شود.

منصوری با اشاره به عملكرد كشورها در سه دوره اقتصادی ركود، خروج از ركود و رونق، تصریح كرد: در دوره ركود دولتها به سیاستهای حمایت معیشیتی، در دوره خروج از ركود به بهسازی كلی فرآیندهای كسب و كار(دینامیك) و در دوره رونق به سیاستهای توسعه ای می‌پردازند.

وی تحقق برنامه های بهسازی فرآیندهای كلی كسب و كار را از راهكارهای اجرایی طرح تكاپو در استانها دانست و گفت: این فرآیند در بنگاه های غیررسمی، خرد و كوچك اتفاق می‌افتد.

مشاور وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی افزود: استانها و مناطق مختلف كشور مزیتها و مشكلات خود را دارند و فرآیند بهبود طرح تكاپو اصلاح فرآیندهای كسب و كار هر منطقه، متناسب با شرایط همان منطقه را هدفگذاری می‌كند.

وی اصلاح كاركردهای پشتیبانی و از سویی اصلاح فرآیندهای قوانین و مقررات مرتبط را نیازهای تحقق اصل بهسازی كلی فرآیندهای كسب و كار در طرح تكاپو عنوان كرد.

مشاور وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی مزیتهای منطقه ای برای كسب و كار را سه گروه طبیعی، ژنریك و منحصر به فرد معرفی و تصریح كرد: در استانها و مناطق سعی می شود مزیت منحصر به فرد مطابق با طبیعت و مقتضیات همان منطقه ایجاد شود.

اسفند سال 93 با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و محمد وكیلی استاندار سمنان، قرارداد سه جانبه طرح تكاپو با مشاركت سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(UNIDO) در این استان به امضا رسید.

در این طرح رسته های منطقه ای كه قابلیت تمركز و حمایت برای ایجاد كسب و كار دارند شناسایی و ساماندهی می شوند.

محمد وكیلی استاندار و اعضای كارگروه اشتغال استان سمنان در این نشست با راهكارهای حمایت از طرح تكاپو در این استان آشنا شدند.ك/3

6103

سرخط اخبار استان‌ها