اشتغال جوانان مرزنشين دستور كار دولت يازدهم است

تهران - ايرنا - وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه بيكاري مي ‌تواند باعث سوق يافتن افراد به سمت آسيب‌ هاي اجتماعي شود، گفت: به همين سبب اشتغال بويژه براي جوانان در شهرهاي مرزي در دستور كار دولت يازدهم قرار گرفته است.

به گزارش ايرنا از ستاد مبارزه با موادمخدر، علي ربيعي افزود: در برخي مواقع مي توان گفت كه بيكاري باعث بروز بزهكاري ‌هايي مانند سرقت خواهد شد، ‏اما از سوي ديگر مخالف اين نظريه هم هستم زيرا اين ذهنيت اشتباه است كه مشكلات اقتصادي باعث گرايش به مواد مخدر مي ‌شود.

وي تصريح كرد: ‏كسي كه از لحاظ اقتصادي در مضيقه است، حتما به تامين هزينه مواد مخدر خود هم فكر مي‌ كند، ‏بنابراين اين ذهنيت اشتباه است و بهانه ‌اي به دست افرادي مي‌ دهد.‏

ربيعي با بيان اينكه براي محروميت ‌زدايي آمده ‌ايم، اظهار داشت: تحقيقات و تجربه نشان داده كه اگر تصميم گيران غفلت كنند، محروميت و نابرابري به سرعت گسترش پيدا مي ‌كند و ‏ممكن است نخواهيم، اما اگر دقت نكنيم ساختار و تصميم ‌گيري‌ هايي كه جهت‌ گيري ندارند، باعث گسترش محروميت خواهند شد.

وي ادامه داد: دولت يازدهم سعي كرد با تدوين سياست ‌هاي رفاهي، بخشي از مشكلات را حل كند، اما بايد در نظر بگيريم كه مسايل اجتماعي به راحتي قابل حل نيست و زمان زيادي صرف خواهد شد.‏

اجتمام ** 7268 ** 1071

سرخط اخبار جامعه