شانزدهمین سفر دولت تدبیر و امید، نوید تكمیل و اجرای 92 طرح  در فارس

شیراز- ایرنا- استان فارس، مقصد شانزدهمین سفر استانی دكتر حسن روحانی رییس جمهوری و اعضای كابینه اش در نهم اردیبهشت ماه 94 بود كه ماحصل این سفر تعهد به تكمیل و اجرای 92طرح به ارزش ریالی 9هزار و 530میلیاردریال در این استان بود.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این سفر 92 طرح و پروژه مربوط به حوزه های تربیت بدنی، كشاورزی و منابع آب، حمل و نقل، عمران شهری، رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت و سلامت مورد موافقت دولتمردان قرار گرفت .

جمع كل اعتبارات مصوب برای اجرایی شدن این طرح ها در سالهای 94 و 95، به میزان 9 هزار و 530 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

توزیع طرح های یاد شده بر اساس موضوع به شرح زیر است:

در حوزه حمل و نقل 17 طرح و پروژه با 2 هزار و 150 میلیارد ریال اعتبار، در حوزه كشاورزی و منابع آب 10 طرح و موضوع با 2 هزار و 810 میلیارد ریال اعتبار، در حوزه عمران شهری 10 طرح و پروژه با سه هزار و 740 میلیارد ریال اعتبار، در حوزه رفاه، تامین اجتماعی و بهداشت و درمان پنج طرح و پروژه با 340 میلیارد ریال اعتبار و در حوزه تربیت بدنی 50 طرح و پروژه با 490 میلیارد ریال اعتبار مصوب شد.

***فصل تربیت بدنی

**ایجاد، توسعه، تعمیر، نگهداری، تكمیل و تجهیز اماكن ورزشی و فرهنگی و تفریحی شامل، تكمیل سالن های ورزشی شیراز، فراشبند، قیر و كارزین، استهبان، فیروزآباد، بوانات، زرین دشت، داراب و فسا.

**تكمیل استخرهای شنای صدرای شیراز، جهرم، لامرد و سپیدان

با تخصیص 100 درصد این ارقام تمامی پروژه ها تا پایان سال مالی 1394 به بهره برداری می رسند.

اعتبار كل طرح در سال 94 مبلغ 230 هزار میلیون ریال است.(مبلغ 50 هزار میلیون ریال از محل ماده 180 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه پرداخت می شود).

تمام پروژه های فوق توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اجرا خواهد شد.

**احداث 36 پروژه ورزشی استان فارس توسط وزارت ورزش و جوانان

با تخصیص 100 درصد، این 36 پروژه تا پایان سال مالی 1394 به بهره برداری خواهد رسید. مبلغ 62 هزار میلیون ریال از محل ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1394 قابل تامین است.

**تكمیل ورزشگاه میانرود توسط شركت سهامی توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور

با تخصیص 100 درصد اعتبارات در سالهای 94 و 95، در دهه فجر سال 95 به بهره برداری می رسد. (در سال 94 مبلغ 35 هزار میلیون ریال از محل ماده 180 و 20 هزار میلیون ریال توسط استان از محل منابع استانی و در سال 95 مبلغ 35 هزار میلیون ریال از محل ماده 180 و 10 هزار میلیون ریال توسط استان از منابع مالی استانی تامین می شود).***فصل مسكن و عمران شهری، روستایی و عشایری

**تكمیل مجتمع های آبرسانی اولویت دار روستایی (23 مجتمع) توسط وزارت نیرو

با تخصیص 100 درصد اعتبارات، در دهه فجر سال 94 به بهره برداری می رسد.

**ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرهای كازرون و نورآباد توسط شركت آب و فاضلاب استان فارس

با تخصیص 100 درصد اعتبارت، در سالهای 94 و 95 فقط مدول اول تصفیه خانه این دو طرح تا هفته دولت سال 1395 به بهره برداری می رسد.

**ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر جهرم توسط شركت آب و فاضلاب استان فارس

با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سالهای 94 و 95، كل پروژه (هم تصفیه خانه و هم 239 كیلومتر شبكه اصلی و فرعی و خط انتقال) در هفته دولت سال 1395 به بهره برداری می رسد.

**ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر استهبان توسط شركت آب و فاضلاب استان فارس

با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سالهای 94 و 95، كل پروژه (هم تصفیه خانه و هم 152 كیلومتر شبكه اصلی و فرعی و خط انتقال) در هفته دولت سال 1395 به بهره برداری می رسد.

**ایجاد تاسیسات فاضلاب در روستاهای دارای اولویت (دشتك و میان رود) توسط شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات، شبكه فاضلاب و تصفیه خانه تا دهه فجر سال 1394 به طور كامل به بهره برداری می رسد.

**خرید تجهیزات آموزشی عشایر (خرید كانكس جهت كپرزدایی) توسط شورای برنامه ریزی استان و از محل ردیف های متفرقه

**احداث مركز مدیریت و كنترل حوادث جنوب كشور – فارس توسط شورای برنامه ریزی استان از محل ماده 10 و 12(تحویل در هفته دولت 1395)

**تامین آب شرب عشایر با خرید 10 دستگاه تانكر آب رسان سیار توسط شورای برنامه ریزی استان از محل ماده 10 و 12

**احداث قطار شهری شیراز

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات (یك هزار و 100 میلیون ریال در سال 94 و یك هزار و 500 میلیون ریال در سال 95) در سالهای 94 و 95 به میزان 14 كیلومتر و همچنین دپو شامل سوله های شستشو، تعمیرات سنگین، پاركینگ و مركز كنترل راهبری در هفته دولت 1395 به بهره برداری می رسد.

سه ایستگاه باقی مانده در دهه فجر سال 1395 به بهره برداری می رسد.***فصل منابع آب

**ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی حوضه موند (شبكه فرعی آبیاری و زهكشی) توسط وزارت جهاد كشاورزی

به میزان 2 هزار و 320 هكتار در فیروزآباد، قیر، كارزین، لار، كازرون، جهرم و خنج كه تا پایان سال مالی 94 به بهره برداری می رسد.

**اجرای عملیات آب و خاك كشاورزی در حوضه موند توسط وزارت جهاد كشاورزی

به میزان سه هزار هكتار در فیروزآباد، قیر، كارزین، لار، كازرون، جهرم و خنج كه تا پایان سال مالی 94 به بهره برداری می رسد.

**مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری حوضه های آبخیز فاقد سد كشور توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور

به میزان 39 هزار هكتار عملیات بیولوژیك و 17 هزار متر مكعب عملیات مكانیكی كه تا پایان سال مالی 94 به بهره برداری می رسد.

**ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی تنگه براق (سد تنظیمی تنگه براق) توسط شركت آب منطقه ای فارس

هدف اصلی سد، ایجاد نیروگاه 100 مگاواتی می باشد كه تاكنون 50 مگاوات به بهره برداری رسیده و با تخصیص 100 درصد این ارقام در سالهای 94 و 95 در هفته دولت سال 95 با ظرفیت كامل به بهره برداری می رسد.

**آبرسانی به شهرهای داراب و زرین دشت توسط شركت آب منطقه ای فارس

تصفیه خانه و آبرسانی به شهر داراب تا دهه فجر سال 95 به بهره برداری می رسد.

**ساختمان سد چشمه عاشق و شبكه آبیاری و زهكشی توسط شركت آب منطقه ای فارس

با تخصیص 100 درصد اعتبارات، در سالهای 94 و 95 فقط ساختمان سد در هفته دولت سال 95 به بهره برداری می رسد. (در سالهای 94 و 95 مبلغ 80 هزار میلیون ریال از محل ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و تخصیص 100 درصد داده می شود).

**آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر توسط شركت آب منطقه ای فارس

كل خط انتقال آب از مبدا به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر در هفته دولت سال 95 به بهره برداری می رسد.

**آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی (شهر ایزدخواست) توسط شركت آب منطقه ای فارس

كل آبرسانی در دهه فجر سال 94 به بهره برداری می رسد.

**آبرسانی به شهر شیراز (خط دوم از سد درودزن) توسط شركت آب منطقه ای فارس

در دهه فجر سال 95 به بهره برداری می رسد. (مبلغ 30 هزار میلیون ریال از سایر منابع در سالهای 94 و 95 تامین می شود).

**تامین آب شرب شیراز توسط شركت آب و فاضلاب شیراز

با تخصیص 100 درصد اعتبارات در سالهای 94 و 95، مخزن 20 هزار مترمكعبی و حفر و تجهیز 10 حلقه چاه كه تا هفته دولت سال 95 به بهره برداری می رسد.***فصل بهداشت و سلامت

**احداث و تجهیز بیمارستان 113 تختخوابی استهبان و تكمیل بیمارستان 112 تختخوابی آباده توسط دانشگاه علوم پزشكی فارس

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سال 94 و تجهیز بیمارستانها از محل اعتبارات متمركز وزارت بهداشت، تا پایان سال 94 به بهره برداری كامل می رسد.

**احداث بیمارستان 35 تختخوابی قائمیه توسط دانشگاه علوم پزشكی فارس

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات در سال 94، تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد. (40 هزار میلیون ریال از محل بند ط قانون بودجه سال 94 در سال 94).

**احداث مركز ناباروری حكیم سلمان جهرم با 2 هزار و 300 متر مربع مساحت توسط دانشگاه علوم پزشكی استان فارس

با تخصیص 100 درصد اعتبارات، تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد. (در سال 94 به مبلغ 40 هزار میلیون ریال از محل ماده 180 توسط سازمان مدیریت تامین می شود).***فصل رفاه و تامین اجتماعی

**مركز فرهنگی ورزشی و توانبخشی (مجتمع فرهنگی و ورزشی و توانبخشی ایثارگران شیراز) با 13 هزار متر مربع مساحت توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات، در دهه فجر سال 94 به بهره برداری می رسد. (در سال 94 مبلغ 30 هزار میلیون ریال از طرح تعمیر و تجهیز مجتمع های فرهنگی تامین می شود).***فصل حمل و نقل

**احداث باند دوم شهرضا- سورمق- صفاشهر- سعادت شهر- مرودشت- كمربندی شیراز و پل خان- سه راهی تخت جمشید (كنارگذر شمال شرق شیراز) توسط شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سالهای 94 و 95، تا پایان سال 94 به میزان 14 كیلومتر و تا دهه فجر سال 95 به میزان 15 كیلومتر از قطعه الف بزرگراه چهار خطه كنارگذر شمال شرق شیراز به بهره برداری می رسد.

**احداث راه اصلی سعادت شهر- ارسنجان- خرامه- سروستان- باب انار و استهبان- نی ریز و آباده- طشك- ارسنجان راه اصلی باب انار- سروستان توسط شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سالهای 94 و 95، 34 كیلومتر از راه های اصلی سروستان تا تقاطع خرامه و 10 كیلومتر از ورودی ارسنجان، در هفته دولت سال 95 به بهره برداری می رسد.

**احداث بزرگراه برازجان- كنار تخته- قائمیه- باب میدان و شیراز- دشت ارژنگ-قائمیه (بزرگراه تنگ ابوالحیات- قائمیه) توسط شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سال 94، به میزان 35 كیلومتر محور قائمیه - باب میدان در هفته دولت سال 95 به بهره برداری می رسد.

**احداث باند دوم شیراز- فیروزآباد- جم (باند دوم بزرگراه كوار- فیروزآباد) توسط شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سالهای 94 و 95، به میزان 32 كیلومتر از سه راهی فسا تا شهر رونیز تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد و سه راهی فسا به نی ریز وصل می شود.

**احداث باند دوم فسا- استهبان- قطرویه- سیرجان با مشاركت وزارت نفت (بزرگراه استهبان و كمربندی استهبان – نی ریز) توسط شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سالهای 94 و 95، به میزان 22 كیلومتر از سه راهی فسا تا شهر رونیز تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد و سه راهی فسا به نی ریز وصل می شود.

**احداث باند دوم جهرم- لار- بندرعباس (محور جهرم- لار) توسط اداره كل راه و شهرسازی فارس

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سال 94، به میزان 40 كیلومتر از قطعه دوم و سوم باند دوم از محور جهرم- لار تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد.

**بهسازی راه اصلی محور لامرد- خنج و علامرودشت- گله دار (لامرد- خنج-علامرودشت) توسط وزارت راه و شهرسازی

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سال 94 به میزان 12 و نیم كیلومتر بهسازی و نوسازی لامرد- خنج- علامرودشت (قطعه یك تونل شهید باقری) به بهره برداری می رسد.

**بهسازی راه اصلی فیروزآباد- قیر- خنج (بهسازی قطعه سوم راه اصلی فیروزآباد- قیر و بهسازی محور خنج- پل اسلام آباد) توسط وزارت راه و شهرسازی

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سال 94 به میزان 12 كیلومتر از قطعه سوم راه اصلی فیروزآباد- قیر و 24 كیلومتر از قطعه سه بهسازی محور خنج- پل اسلام آباد تا پایان سال مالی 94 به بهره برداری می رسد.

**تبدیل محور فرعی لار- لامرد به راه اصلی (قطعه یك لار- لامرد) توسط وزارت راه و شهرسازی

با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سال 94، به میزان پنج كیلومتر از قطعه یك لامرد- لار تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد.

**بهسازی راه اصلی شیراز - جهرم (قطعه سه شیراز – جهرم) توسط وزارت راه و شهرسازی

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سال 94، به میزان 27 كیلومتر از قطعه سه شیراز- جهرم تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد.

**بهسازی راه اصلی مرودشت- درودزن توسط وزارت راه و شهرسازی

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سال 94، به میزان 20 كیلومتر از قطعه یك مرودشت- درودزن تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد.

**بهسازی راه اصلی كازرون- فراشنبد- فیروزآباد (كازرون- فراشبند) توسط وزارت راه و شهرسازی

با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب سال 94، به میزان 33 كیلومتر حذف گردنه خرقه در مسیر كازرون- فیروزآباد از قطعه فیروزآباد- فراشبند تا هفته دولت سال 95 به بهره برداری می رسد.

**اجرای راه اصلی محور مهر- دارالمیزان (مهر- گله دار- دارالمیزان) توسط وزارت راه و شهرسازی

مبلغ 65 هزار میلیون ریال از محل ماده 180 قانون برنامه پنجم توسط سازمان مدیریت و برنامه تامین اعتبار خواهد شد. با تخصیص 100 درصدی اعتبارات، تا پایان سال 94، 65 كیلومتر به بهره برداری خواهد شد.

**احداث بزرگراه شیراز- فسا- داراب- كهگم (احداث 26 كیلومتر از بزرگراه شیراز-فسا- داراب- كهگم) وزارت راه و شهرسازی

با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سال 94، كمربندی فسا به میزان هشت كیلومتر، كمربندی سروستان به میزان 10 كیلومتر و همچنین هشت كیلومتر از سه راهی دولت آباد داراب تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد.

**بهسازی جاده قدیم فسا- داراب توسط وزارت راه و شهرسازی

با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سال 94، به میزان 20 كیلومتر از قطعات 2 و جهار فسا- داراب تا هفته دولت سال 95 به بهره برداری می رسد.

**احداث بزرگراه شیراز- سپیدان- یاسوج (كمربندی سپیدان) توسط وزارت راه و شهرسازی

با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سال 94، به میزان پنج كیلومتر از كمربندی سپیدان تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد.

**احداث راه اصلی سورمق- اقلید- یاسوج (سورمق- اقلید) توسط وزارت راه و شهرسازی

با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سالهای 94، به میزان 20 كیلومتر از محور سورمق- اقلید تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد.

دكتر حسن روحانی رییس جمهوری كشورمان در شانزدهمین سفر استانی خود، روز چهارشنبه و پنجشنبه نهم و دهم اردیبهشت ماه 94 میهمان مردم استان فارس و شهر شیراز بود.ك/1

6122/ 5054 / 1876