استفاده از اشعه ايكس در بررسي سفال هاي زرين ‌فام شوش و نيشابور

تهران - ايرنا - كارشناس پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخي - فرهنگي پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري از انجام پژوهش بررسي كاربرد راديوگرافي اشعه ايكس در بررسي آثار تاريخي با همكاري اين پژوهشكده خبر داد.

به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگي ايرنا، فرشته رحيمي با بيان اينكه اين پژوهش در مرحله نخست به بررسي سفال هاي زرين فام شوش و نيشابور پرداخت، اظهار كرد: راديوگرافي اشعه ايكس يكي از روش هاي دستگاهي غير تخريبي در بررسي ساختار از نظر آسيب ‌شناسي، تعيين روش هاي ساخت و شكل‌ دهي و بافت آثار سفالين، فلزي، نسخ خطي، نقاشي و ساير آثار است.

وي بر ضرورت انجام اين آزمايش ها به صورت كاربردي روي مجموعه‌ آثار مختلف تاكيد كرد و افزود: در اين طرح به بررسي شيوه ساخت و شكل دهي، تشخيص مواد افزودني شامل تمام مواد اضافه شده به خاك رس و تمپر و بررسي امكان تشخيص لايه فلزي ايجاد شده بر روي لعاب زرين فام تعدادي از سفال هاي زرين فام شوش و نيشابور با استفاده از آزمايشات راديوگرافي اشعه ايكس پرداخته شد.

بر اساس گزارش پژوهشگاه ميراث فرهنگي، رحيمي ادامه داد: با توجه به شيوه ساخت سفال هاي زرين ‌فام و تشكيل لايه فلزي در سطح اين لعاب ها و به علت داشتن دانسيته (وزن در واحد حجم مواد) بالا و جذب مناسب پرتو ايكس فلزات، مي‌ توان از اين روش در بررسي شيوه‌ هاي تزيين سفال هاي زرين فام استفاده كرد.

اين كارشناس حفاظت و مرمت آثار تاريخي گفت: پرتونگاري به عنوان يك روش غير تخريبي، كم هزينه و سريع در بررسي آثار تاريخي از اهميت ويژه اي برخوردار است و اطلاعات گستره اي را در اختيار پژوهشگران قرار مي دهد تا بتوانند در كنار روش هاي ديگر به مطالعه و بررسي آثار تاريخي بپردازند.

پژوهش بررسي كاربرد راديوگرافي اشعه ايكس در بررسي آثار تاريخي با همكاري فرح سادات مدني و فرشته رحيمي پژوهشگران پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخي - فرهنگي پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري انجام شد.

فراهنگ**7537**1027