عسگری آزاد مشاور نوبخت شد

تهران - ایرنا - یك مقام آگاه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی از كناره گیری محمود عسگری آزاد جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خبر داد و گفت: عسگری آزاد با حكم محمدباقر نوبخت به سمت مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب شده است.

این مقام آگاه عصر یكشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: برهمین اساس قرار است فرد دیگری جایگزین عسگری آزاد در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شود.

وی با تاكید بر اینكه، هنوز فرد جدیدی برای این سمت معرفی نشده است، گفت: رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرد جایگزین را باید منصوب می كند.

ریاست مركز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران(از مهر ۱۳۸۹ تاكنون)، معاونت تحقیقات و برنامه ریزی توسعه شهری(از ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۸۹)،معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی (۱۳۸۶-۱۳۸۸)، معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور (۱۳۸۴ - ۱۳۸۶)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور (۱۳۸۰-۱۳۸۴)، معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور (۱۳۷۰- ۱۳۸۰)، قائم مقام سازمان امور اداری و استخدامی كشور (۱۳۶۳-۱۳۷۰)، معاون نیروی انسانی سازمان اموراداری و استخدامی كشور (۱۳۶۱-۱۳۶۳)، معاون پرورشی آموزش و پرورش استان تهران (۱۳۵۸-۱۳۶۱) از جمله سوابق شغلی عسكری آزاد بوده است.

یادآور می شود، معاونت مدیریت و توسعه منابع انسانی رییس‌جمهوری دولت یازدهم، در تابستان 1393، از در اختیار داشتن صدها هزار سند و مدرك بایگانی‌ شده در خصوص استخدام‌های سفارشی هزاران نفر افراد بی‌سواد و كم‌سواد، در دولت‌های نهم و دهم، سخن می‌گوید كه امضای شخص لطف‌الله فروزنده، در برخی از این اسناد و مدارك، موجود است. در گزارش این سازمان، ازیك میلیون و پنجاه هزار سفارش استخدام در نهادهای دولتی یادشده كه غالب این افراد را متقاضیان با مدرك دیپلم و پایین‌تر از آن و در برخی موارد، مطلقاً بی‌سواد تشكیل می‌دهند.

بنابر اظهارات محمود عسكری آزاد، این استخدام‌های غیر قانونی، علاوه بر در تناقض بودن با اصل كوچك‌سازی دولت و عدم همسو بودن با عدالت، فشار قابل توجهی به صندوق بازنشستگی كشور وارد كرده و حجم زیادی از بودجه عمومی كشور (ایران) را به منظور پرداخت حقوق این افراد غیر متخصص، به خود اختصاص می‌دهد.

اقتصام(4) 9141**1558