افزايش سرانه درمان بسياري از مشكلات حوزه آزمايشگاه را برطرف مي كند

تهران- ايرنا-رييس انجمن متخصصان علوم آزمايشگاهي باليني ايران گفت:توجه بيشتر به مقوله بهداشت و درمان و افزايش سرانه درمان مي تواند بسياري از مشكلات حوزه آزمايشگاه را برطرف كند.

دكتر سيدحسين فاطمي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا اظهار كرد:بنابه فرمايش رهبر معظم انقلاب كه فرمودند بيمار بايد فقط دغدغه بيماري داشته باشد نه مالي، لازم است مسوولان در راستاي رفع نگراني هاي مالي بيماران تلاش كنند.

وي افزود: مسوولان مي توانند با افزايش تعرفه هاي درمان و سرانه درمان اين مشكل را به سادگي برطرف كنند.

فاطمي تاكيد كرد:در تمام كشورهاي جهان سرانه درمان به درستي و متناسب با هزينه هاي درماني تعيين شده و حتي در كشورهاي همسايه با افزايش سرانه درمان اين مشكل به خوبي حل شده اما در كشور ما در بخش بهداشت و درمان هزينه هاي واقعي تعيين نشده است.

وي توضيح داد: از آنجايي كه سرانه درمان در كشور پايين است، دولت يازدهم از منابع ديگري به اين بخش كمك مي كند؛ به عنوان نمونه يك درصد از ماليات بر ارزش افزوده را به سرانه درمان اختصاص داده است.

فاطمي گفت: بايد سرانه درمان از حالت كمك كردن خارج شود و وضعيت منسجمي پيدا كند تا نهادهاي مربوطه بدانند كه در سال چقدر عايدي دارند و چقدر مي توانند هزينه كنند.

وي ادامه داد: به دليل اينكه رقم سرانه درمان كافي نيست، دولت ناچار است از منابع ديگري به اين بخش كمك كند و از آنجايي كه رقم كمك ها متغير است، سرانه درمان رقم مشخص و ثابتي ندارد.** تعرفه هاي نامتناسب خدمات آزمايشگاهي

رييس انجمن متخصصان علوم آزمايشگاهي باليني ايران با انتقاد از پايين بودن تعرفه هاي خدمات آزمايشگاهي گفت: در كتاب ارزش نسبي خدمات تعرفه هاي مناسبي براي حوزه هاي پزشكي تعيين شده اما از آنجايي كه تعرفه هاي آزمايشگاهي با نگاه كارشناسي تعيين نشده، خدمات آزمايشگاهي در اين بخش مغفول واقع شده است.

فاطمي با بيان اينكه در تعيين تعرفه هاي خدمات آزمايشگاهي از انجمن هاي علمي فعال در اين حوزه نظرسنجي به عمل نيامده است، افزود: انجمن هاي علمي در كنار مسوولان هستند و مي توانند به عنوان كارشناس در بسياري از تصميم گيري ها به مسوولان كمك كنند.

وي تاكيد كرد: لازم است تعرفه ها بازنگري كارشناسي شود و نظر انجمن هاي آزمايشگاهي در كتاب ارزش نسبي خدمات لحاظ شود.

فاطمي اظهار كرد: تعرفه تعيين شده براي خدمات آزمايشگاهي در كتاب ارزش نسبي خدمات در سال گذشته، حدود 13 درصد افزايش يافته است كه اين رقم با توجه به هزينه هاي سنگين آزمايشگاه بسيار اندك است.

وي ادامه داد: اين تعرفه تعيين شده را بايد ابتدا شوراي عالي بيمه تصويب كند و پس از آن هيات دولت نيز آن را تصويب و براي اجرايي شدن ابلاغ كند اما هنوز ابلاغ نشده و آزمايشگاه ها همچنان با تعرفه هاي سال 93 درحال ارايه خدمات هستند.

فاطمي در مورد كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت توضيح داد: در گذشته تعرفه هاي خدمات پزشكي به صورت سنتي و بر اساس نرخ تورم افزايش مي يافت اما از سال 93 دولت مقوله ارزش نسبي خدمات را براي تعيين تعرفه هاي رشته هاي پزشكي مطرح كرد و بر اساس آن كتابي را با عنوان كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت تدوين كرد.** پوشش بيمه اي مناسب خدمات آزمايشگاهي

رييس انجمن متخصصان علوم آزمايشگاهي باليني ايران در عين حال پوشش بيمه اي خدمات آزمايشگاهي را مناسب ارزيابي كرد و گفت: بيمه ها از سال گذشته با آغاز طرح تحول سلامت، سعي كردند رضايت بيمار را حفظ كنند و سهم آنها از هزينه هاي درماني كه در سال هاي اخير حدود 70 درصد بود، كاهش دهند.

فاطمي افزود: بر اين اساس سهم بيمه شدگان تامين اجتماعي و خدمات درماني در سال 93به زير 50 درصد رسيد.

وي ادامه داد: همچنين سهم بيمه شدگان نيروهاي مسلح از هزينه هاي درماني به 30 درصد رسيد و ساير بيماران مانند بيمه شدگان بانك ها و شهرداري حداكثر 10 درصد هزينه ها را پرداخت مي كنند يا همه هزينه هاي درماني آنها را بيمه ها پرداخت مي كنند.

فاطمي با مناسب دانستن پوشش بيمه اي خدمات درماني، گفت: با اجرايي شدن طرح تحول سلامت و افزايش پوشش بيمه هزينه هاي درماني، هزينه هاي آزمايشگاهي بيماران نيز كاهش يافت و اين مساله سبب رضايتمندي بيشتر بيماران شد.

علمي(4)1834**1440