مسابقات هنرستان هاي كشور با برتري خراسان رضوي به كار خود پايان داد

قزوين- ايرنا- دوازدهمين دوره مسابقات علمي و عملي هنرستان هاي فني و حرفه اي كشور كه روز 16ارديبهشت ماه جاري به ميزباني قزوين برگزار شد، با درخشش استان خراسان رضوي به كار خود پايان داد.

به گزارش ايرنا در اين دوره از مسابقات كه با شركت 192 هنرجو در 35 رشته و در 10 هنرستان فني و حرفه اي استان قزوين برگزار شد، استان هاي خراسان رضوي، اصفهان و شهر تهران رتبه هاي نخست تا سوم را كسب كردند.

مديركل دفتر آموزش هاي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش، در مراسم اختتاميه اين مسابقات كه در سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگيان برگزار شد گفت: دوازدهمين دوره مسابقات علمي و عملي فني و حرفه اي كشور پس از 2 سال وقفه از شهريور ماه سال 93 آغاز و در سه مرحله شهرستاني، استاني و كشوري برگزار شد.

محسن حسيني مقدم افزود: اين مسابقات در 19 رشته در حوزه صنعت، 10رشته در حوزه خدمات و چهار رشته در حوزه كشاورزي برگزار شد.

وي اضافه كرد: بيشترين شركت كنندگان اين مسابقات از استان هاي تهران، خراسان رضوي و فارس بودند.

حسيني مقدم، مهارت آموزي براي دانش آموزان متوسطه را از الزامات برنامه توسعه ذكر كرد و ادامه داد: نياز كشور براي رسيدن به توسعه پايدار و اشتغال، جايگاه و اهميت هنرستان هاي فني و حرفه اي را دوچندان مي كند كه شاخه هاي فني و حرفه اي و كار دانش و رشته هاي موجود در آنها بسترسازي مناسبي براي اين منظور است.

وي خاطرنشان كرد: در هركدام از رشته هاي اين مسابقات در مرحله كشوري، 6 هنرجو شركت كردند كه در نهايت از هر رشته نفرات اول تا سوم امروز معرفي شدند.

حسيني مقدم گفت: برگزاري مسابقات علمي و عملي موجب ارتقاي دانش و مهارت دانش آموزان شده و مي تواند زمينه مناسبي براي استفاده از ظرفيت و توانمندي دستگاههاي دولتي و خصوصي باشد.

مديركل دفتر آموزش هاي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش افزود: يكي از اهداف و برنامه هاي دفتر آموزش فني و حرفه اي، مشاركت جويي و حضور پرشور و نشاط ادارات و شركت هاي دولتي و خصوصي، دانشگاه هاي دولتي و خصوصي در اجراي برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي است.

800 هزار هنرجو در هنرستان هاي فني و حرفه اي و كاردانش كشور تحصيل مي كنند كه 41 درصد از مجموع دانش آموزان متوسطه دوم را تشكيل مي دهند.

7388/ 6128/1358