۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴،‏ ۷:۵۵
کد خبر: 81595574
۰ نفر
نتایج یك تحقیق: بودا شاهزاده هخامنشی است

تهران - ایرنا - وب سایت اینترنتی «خاستگاه‌های كهن» (ancient origins) چكیده‌ای از كتاب «بودای بابلی: تاریخ گم‌شده و بصیرت كیهانی سیذارتا گوتاما» به قلم «هاروی كرفت» را منتشر كرده كه در آن رد پای سیذارتا – بودای بزرگ – را در ایران باستان می‌یابد.

براساس گزارش این پایگاه كه صدای آمریكا آن را منتشر كرده، نوشته‌های روی مهرهای پادشاهان هخامنشی سرنخ‌هایی به دست باستان‌شناسان داده كه بر اساس آن ادعا می‌كنند «سیذارتا گوتاما» – بنیانگذار آیین بودا – در پارس باستان (غرب ایران كنونی) به دنیا آمده و عضو خاندان سلطنتی هخامنشی بوده است.

در ادامه گزارش آمده است: این كشف هیجان انگیز در پی تجزیه و تحلیل نوشته‌های روی مهرهای خانوادگی و لوحه‌ها و كتیبه‌های یافته شده در پرسپولیس، كاخ سلطنتی داریوش بزرگ هخامنشی و یافتن ارتباط میان مهرها با نام سیذارتا گوتاما و پدرش «سودودانا گوتاما» به دست آمده؛ كشفی كه دكتر «راناجیت پال» در مقاله‌ای در ارتباط با ظهور ادیان بودایی و زرتشتی در ایران باستان با شرح وتفصیل و با ذكر جزئیات به آن پرداخته است.

روی تاج خاندان سلطنتی تصویری از پادشاه تاج بر سر در میان دو فرشته نگهبان قلم‌زنی شده و مهرهای كاخ تخت جمشید هم حاوی اسامی اعضای خاندان سلطنتی و دیگر شخصیت‌های مهم در قلمرو ایران باستان است.

گوتاما نام یكی از اعضای خاندان سلطنتی سكا (در شمال منطقه‌ای كه پادشاهان پارس بر آن فرمان می‌راندند) بود.

باستان‌شناسان در بررسی شماری از مهر‌های به دست آمده از تخت جمشید، دریافتند كه سرامانا (شامان مركب از شیر و خورشید) اشاره به سدا آرتا (سیذارتا) دارد – سیذا به معنی (رهایی‌بخش) و ارتا به معنی حقیقت كیهانی.

دو فرشته نگهبان با سر و بال مرغی افسانه‌ای و بدن شیر، نمایشگر سرامانا شامان‌ها بود، بنابراین به باور باستان‌شناسان مهر خاندان سلطنتی مربوط به گوتاما، او را از اعضای خاندان سلطنتی ایران معرفی می‌كند.

در یك شمایل بودایی، بودا بر تخت شیرنشان تصویر شده است، در این شمایل بودا زیر درخت مقدس روشنگری كیهانی، معرفت خود را در اختیار شاگردان قرار می دهد.

باستان‌شناسان با مقایسه این شمای با تصاویر روی مهرها و كتیبه‌های تخت جمشید و بررسی مهرهایی كه در كاوش‌های باستان‌شناسی تخت جمشید به دست آمده، این پرسش را مطرح كردند كه تاج خاندان گوتاما در پارسه (سرزمین پارس) چه می‌كرده؟ و آیا پیوند و رابطه‌ای میان سیذارتا گوتاما با امپراتوری ایران وجود داشته است؟

كتیبه‌های داریوش بزرگ حاكی است كه «اهورامزدا» خدای زرتشتیان، داریوش را فراخوانده تا (در سال 522 پیش از میلاد) تخت سلطنت را از گوماتا، مغ بزرگی كه پس از مرگ كمبوجیه تاج و تخت را غصب كرده بود، بازپس بگیرد.

كندوكاو در كتیبه‌ها، پژوهشگران را به این باور رساند كه سیذارتا گوتاما معروف به بودا همان گئومات یا «بردیا» بود كه قدرت را در ایران به دست گرفت اما اندكی بعد به دست داریوش، شاهزاده هخامنشی سرنگون شد.

پایگاه خاستگاه های كهن افزوده است: پیروان بودا به هند رفته و در آنجا آموزه های گئومات را رواج دادند. بنا به این پژوهش، در تمامی متون بابلی نام اصلی بودا «گئومات» ثبت شده است.

مقایسه تصاویر نشسته بودا بر اریكه معنوی و تصاویر شاهان هخامنشی نشسته بر تخت پادشاهی نیز دلایل دیگر این همگونی و ایرانی بودن بنیانگذار آیین بودا ذكر شده است.

بر اساس این پژوهش‌ها، متون سانسكریتی كه زادگاه بودا را هند ذكر كرده‌، صدها سال بعد از سرنگونی گئومات یا بردیا در هند بازنویسی شده است.

اما یك واقعیت مسلم دیگر وجود دارد و آن این كه تاریخ‌نگاران از گئومات بسیار اندك می‌دانند، اینكه آیا بودا همان گئومات – مغ بزرگ زرتشتیان – است یا نه، پرسشی است كه هنوز در برابر باستان‌شناسان و مورخان قرار دارد.

ایرانم**1953 ** 2023**اول

سرخط اخبار فرهنگ