كشاورزان كمترين سود را در چرخه توليد مي برند

كرج - ايرنا - مديرعامل سازمان تعاون روستايي كشور با تاكيد بر پيوستگي بازار و توليد در بخش كشاورزي، گفت: در اين چرخه كمترين سود نصيب كشاورزان مي شود.

به گزارش ايرنا، حسين صفايي روز دوشنبه در دومين نشست شوراي تشكل هاي تحت پوشش تعاون روستايي استان البرز كه در مركز آموزش تعاون روستايي استان برگزار شد، افزود: اگر حاكميت و اين تشكل بتوانند شرايطي را براي بخش كشاورزي فراهم كنند كه يك توليد كننده در اين بخش نفع خودش را از زمان توليد تا بازار (مصرف كننده) ببرد، به بهترين شكل عمل شده است.

وي با تاكيد بر اينكه اكنون نفعي كه توليد كننده از فروش كالاي خود مي برد، واقعي نيست، اظهار داشت: 26 درصد وجهي كه مصرف كننده پرداخت مي كند به شبكه توزيع مي رسد و فقط 10 درصد آن ممكن است به توليد كننده پرداخت شود.

رييس هيئت مديره سازمان مركزي تعاون روستايي كشور در ادامه با اشاره به اينكه كشاورزي يك كار جمعي است و بايد ساز و كار جمعي خود را پيدا كند، گفت: كشاورز در همه رده ها بايد تا آخرين مرحله فروش نفع خود را ببرد كه اين امر مستلزم يك مهندسي دقيق از طرف حاكميت و كشاورزان است.

صفايي گفت: اگر صدايمان را بلند نكنيم هيچ توجهي به بخش كشاورزي نمي شود و كشاورزان ما شبكه هاي قدرتمندي نيستند كه صاحب كرسي و رسانه بوده و مسايل و نيازهاي خود را تبيين كنند و همين امر ضرورت شكل گيري تشكل ها را مضاعف مي كند.

مديرعامل سازمان تعاون روستايي كشور قوانين كشاورزي را در دو سطح بعد از دهه 50 و مربوط به زمان اصطلاحات ارضي و به صورت شبكه اي و بعد از دهه 80 كه زمان شكل گيري نظام ها و صندوق ها است، دانست و گفت: شكل گيري تعاوني ها كشاورزي و روستايي به زمان دهه 50 برمي گردد.

وي اظهار داشت: تعاوني هاي روستايي و كشاورزي در 11 رشته تخصصي فعال شده اند و كاركرد بالاي تعاوني هاي شبكه اي مي تواند توليد ثروت بين نسلي كند كه اين دارايي بايد تبديل به احسن شده و از بخش كشاورزي خارج نشود.

صفايي گفت: تعاوني هاي نسل اول كه از نظم برخوردار هستند به صورت اتحاديه اي بوده و دارايي آنان افزايش مي يابد.

وي يكي ديگر از مشكلات كشاورزي ايران را ضعيف بودن مهندسي زنجيره تامين ارزش دانست و ادامه داد: با توليد ماده خام در كشور بايد مراحل فراوري آن به درستي انجام شود و به مصرف نهايي برسد.

وي گفت: در تمامي حوزه هاي توليد چه بخش كشاورزي، چه صنعت و ديگر بخش ها، گاهي غفلت شده و مواد به صورت خام صادر مي شود، اين در حالي است كه مي توان با فراوري مواد توليدي ضمن جلوگيري از صادارت مواد خام، اشتغال را در كشور افزايش دهيم.

وي پايه زنجيره تامين وتوليد در بخش كشاورزي را توليد كننده دانست و اظهار داشت: اين در صورتي است كه كشاورز كه اغلب موادي فساد پذير را توليد مي كند، زمان لازم براي دست يافتن به قيمت مناسب براي فروش را ندارد و به اجبار بايد محصول توليدي خود را با قيمتي پايين به فروش برساند.

وي ادامه داد: در اين چرخه در آخرين مرحله مصرف كننده هميشه پول نقد پرداخت مي كند ولي توليد كننده پول نسيه دريافت مي كند كه اين امر ضرورت ايجاد زنجيره يكپارچه تحت مديريت تشكل هاي كشاورزي را مهم تر جلوه مي دهد.

مديرعامل سازمان تعاون روستايي كشور افزود: تشكل ها با كمك دولت مي توانند اين زنجيره را اصلاح كنند و زنجيره تامين بايستي در تمامي دستگاه هاي دولتي با يك همت جمعي اصلاح شود وگرنه توليدكننده كمترين درآمد را دارد.

در اين نشست اعضاي هيات مديره تعاوني هاي روستايي، صنف كشاورزي، نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، كشاورزان پيشرو حضور داشتند.

در پايان اين نشست جمعي از اعضاي تعاوني هاي روستايي و صندوق ها مشكلات خود را مطرح كردند.ك/2

6156/1352/1535