۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴،‏ ۱۶:۳۹
کد خبر: 81591294
۰ نفر
مخالفت برادر پادشاه عربستان با عزل و نصب های اخیر

تهران - ایرنا - طلال بن عبدالعزیزعزل و نصب های اخیر برادر خود سلمان را یك اقدام بدون اندیشه و مخالف ساز و كار بیعت در خاندان سعودی خواند.

به گزارش پایگاه خبری مرآه البحرین، طلال بن عبدالعزیز برادرشاه كنونی عربستان و پدرمیلیاردر معروف ولید بن طلال افزود: این تغییرات یك اقدام ناگهانی و بدون اندیشه و برخلاف سازو كار بیعت است.

وی درصفحه توییترخود افزود: هیچ كدام ازاین احكام صادرشده غیرازجمله توكل برخدا، با شریعت اسلامی و سیستم كشورداری ما همخوانی ندارد و هیچ بیعت و فرمانبری نیزبرگردن كسی نیست.

طلال بن عبدالعزیز اضافه كرد: كسی كه شریعت اسلامی و سیستم حكومتی را نیز دراین باره نادیده گرفته (شاه عربستان) بیعتی برگردن كسی ندارد.

وی بیان كرد: باردیگر برگفته های خود تاكید می كنم و همه را به آرامش درزیر چتر سیستم بیعت فرامی خوانم هرچند كه این سیستم نیز با توافقات انجام شده درنشست های مكه میان فرزندان عبدالعزیزاختلاف ندارد ولی هنوز این سازو كاربهترین راه حل است.

این شاهزاده سعودی تاكید كرد: دوباره تكرار می كنم كه كسانی كه به این ترتیب درمناصب عالی منصوب شده اند هیچ حقی برگردن كسی ندارند و شایسته فرمانبری نیستند زیرا عملی برخلاف مبادی دین و سیستم كشورداری عربستان كه همه ما برای پیروی ازآن قسم خورده ایم مرتكب شده اند.

طلال بن عبدالعزیز خواستاربرگزاری نشستی عمومی با حضورفرزندان عبدالعزیزو برخی ازنوادگان وی كه مشمول شرایط عضویت درشورای بیعت هستند، برخی ازاعضای مجلس مشورتی، برخی ازعلما و برخی ازافراد شایسته ازمیان مسوولان برای بررسی این موضوع شد.

سلمان بن عبدالعزیز پادشاه رژیم سعودی روز سه شنبه - 8 اردیبهشت - با صدور احكامی دستور بركناری «مقرن بن عبدالعزیز» و «سعود الفیصل» را از مناصب كلیدی شان صادر كرد.

مقرن بن عبدالعزیز، ولیعهد و معاون نخست وزیر بود و «سعود الفیصل» در پست وزیر امور خارجه عربستان مشغول به كار بود.

پادشاه عربستان همچنین در حكمی دیگر با ارتقای جایگاه فرزندش، «محمد بن سلمان» كه عامل اصلی كشتار مردم یمن است را به عنوان نایب ولیعهد، معاون نخست وزیر، وزیر دفاع و رییس شورای امور اقتصادی و توسعه برگزید.

خاورم**6116**1566