برآورد برداشت گندم كشور در سال جاری11 میلیون و 50 هزار تن است

خمین - ایرنا - مجری طرح محوری گندم وزارت جهادكشاورزی گفت: برآورد برداشت گندم از سطح شش میلیون و 200 هزار هكتاری اراضی زیر كشت این محصول در سال زراعی جاری 11 میلیون و 50 هزار تن است كه این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل یك میلیون تن افزایش دارد.

اسماعیل اسفندیاری پور عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مزرعه گندم فدك خمین در گفت و گو با ایرنا افزود: بارندگی مطلوب بهاری، توزیع به موقع كود شمیایی، افزایش آموزش و ترویج گندمكاران كشور و مبارزه به موقع با سن گندم وعلف های هرز علت اصلی افزایش تولید گندم در سال زراعی جاری است.

وی اظهار كرد: با تمهیدات اندیشیده شده امسال دولت بیش از هفت میلیون تن از محصول گندم مازاد بر مصرف كشاورزان را خرید تضمینی می كند..

وی قیمت تضمینی برای خرید هركیلوگرم گندم مازاد برنیاز كشاورزان را در سال جاری 11 هزار و 550 ریال ذكركرد.

اسفندیاری پور بیان كرد: در سال زراعی جاری تاكنون 386 هزار تن گندم از 9 استان گرمسیری كشور خریداری شده و تا شهریورماه نیز خریدگندم مازاد بر نیاز به تناسب فصل برداشت ادامه دارد.

مجری طرح محوری گندم وزارت جهاد كشاورزی با بیان اینكه 56 رقم از ارقام بذر قابل گندم در مناطق مختلف كشور وجود دارد، تاكید كرد: توزیع بذر اصلاح شده و متناسب با اقلیم مناطق ،تاثیر مستقیم در كمیت و كیفیت تولید گندم دارد.

رییس سازمان جهاد كشاورزی استان مركزی نیز در این بازدید میزان اراضی زیر كشت گندم استان مركزی را 203 هزار هكتار برآورد كرد و گفت: از این میزان سطح زیر كشت، 58 هزار هكتار به صورت آبی و 145 هزار هكتار بقیه به صورت دیم كاشت شده است.

علی بابایی افزود: با پیش بینی كارشناسان زراعی،امسال بیش از 350 هزار تن گندم در مزارع زیر كشت این محصول در استان مركزی برداشت می شود كه این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد افزایش دارد.

رییس جهادكشاورزی شهرستان خمین نیز دراین آیین گفت: در سال زراعی امسال 14هزار هكتار از اراضی زراعی این شهرستان زیر كشت محصول گندم قرار دارد كه از این میزان شش هزار و 250 هكتار آبی و هفت هزار و 850 هزار هكتار دیم است .

احمد رضا جعفری افزود: با پیش بینی انجام شده در شهرستان امسال 32 هزار تن محصول گندم تولید و برداشت می شود كه این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش دارد.

وی مزرعه گندم فدك خمین را نخستین مركز پژوهش و آزمایش كشت بیش از 12 رقم گندم اصلاح شده استان مركزی اعلام كرد و توضیح داد: مجری طرح محوری گندم وزارت جهاد كشاورزی و رییس سازمان جهاد كشاورزی استان مركزی از عملكرد كشت و داشت این مزرعه تولید بذور مطلوب استان و كشور ابراز خرسندی و رضایت كردند.

مجری طرح محوری گندم وزارت جهاد كشاورزی به همراه مدیر سازمان جهادكشاورزی استان مركزی و شهرستان خمین در پایان از بیت تاریخی امام خمینی(ره) نیز بازدید كردند.

شهرستان خمین با 110 هزار نفر جمعیت 52 درصد ان از طریق كشاورزی ارزاق می كنند.ك/3

6199/6013/