اجرای نخستین مرحله از توافقنامه انتقال محكومین میان ایران و كویت

تهران - ایرنا - اجرای نخستین مرحله از توافقنامه انتقال محكومین میان ایران و كویت كلید خورد.

به گزارش ایرنا از اداره كل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، به دنبال رایزنی ها و پیگیری های معاونت كنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه كشورمان با مقامات قضایی كویتی و سایر مقامات مسول در كشورمان، مقامات دولت كویت اخیرا با انتقال تعداد 55 نفر از مجموع 161 نفر زندانی واجد شرایط انتقال به داخل كشور، به عنوان اولین مرحله اجرای توافقنامه انتقال محكومین میان دو كشور موافقت كردند.

در راستای دفاع از حقوق اتباع زندانی در كشور كویت و پس از توافقات حاصله فی ما بین مقامات دو كشور، تفاهمنامه انتقال محكومین در سال 1385 از سوی مقامات مربوطه دو كشور امضا و از سال 1387 لازم الاجرا گردید.

سیام/9189/ 1449

سرخط اخبار جامعه