زلزله سیاسی در عربستان/ ولی عهد و وزیر خارجه بركنار شدند

بیروت– ایرنا– سلمان بن عبدالعزیز پادشاه رژیم سعودی با صدور احكامی دستور بركناری مقرن بن عبدالعزیز و سعود الفیصل را از مناصب كلیدی خود صادر كرد.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، براساس دستور پادشاه عربستان، مقرن بن عبدالعزیز از ولی عهدی و معاون نخست وزیر بركنار و محمد بن نایف عبدالعزیز به عنوان ولی عهد، معاون نخست وزیر، وزیر كشور و رییس شورای امور سیاسی و امنیتی برگزیده شد.

در حكم ملك سلمان آمده است كه مقرن بن عبدالعزیز شخصا خواستار كنار رفتن از مناصب خود بوده است.

وی به عنوان مشاور پادشاه عربستان با رتبه وزیری تعیین شده است.

روزنامه لبنانی الاخبار در شماره دیروز خود نوشت: مقرن بن عبدالعزیز ولی عهد كه با شروع دوره پادشاهی سلمان بن عبدالعزیز در حاشیه قرار گرفته است از زمان شروع جنگ علیه یمن آگاه نبوده و حتی ابتدا از اعضای « باند جنگ» نبوده است.

الاخبار تاكید كرد: سكوت شاهزاده های سعودی نشانگر دلیلی بر موافقت آنها با این جنگ نیست، بلكه این سكوت ناشی از ترس است زیرا هر طرفی كه از توفان قاطعیت حمایت مطلق و غیرمشروط نكند با اتهام خیانت مواجه و بركنار خواهد شد.** ارتقای مقام فرزند ملك سلمان و نزدیك شدن او به كرسی پادشاهی

پادشاه عربستان در حكمی دیگر با ارتقای جایگاه فرزندش، محمد بن سلمان را به عنوان نایب ولی عهد، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع و رییس شورای امور اقتصادی و توسعه برگزید.

با این انتصاب محمد بن سلمان جوان و خام كه یكه تاز كشتار مردم مظلوم یمن است، به كرسی پادشاهی نزدیك شده و ملك سلمان قرار است برای او و ولی عهد جدید یعنی محمد بن نایف از شاهزاده های سعودی بیعت بگیرد.** سعوالفیصل سرانجام و بعداز 40 سال رفت

ملك سلمان همچنین در حكمی سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان را از این مقام به دلیل بیماری كنار گذاشت و عادل جبیر سفیر آن كشور در آمریكا را به جای او منصوب كرد.

براساس این حكم، سعود الفیصل به عنوان وزیر مشاور، عضو دولت و مشاور و فرستاده ویژه پادشاه در امور خارجی به كار خود ادامه خواهد داد.** دیگر احكام ملك سلمان

- تعیین عبدالعزیز فالح به عنوان وزیر بهداشت

- بركناری محمدبن سلیمان الجاسر وزیر اقتصاد و برنامه ریزی و تعیین او به عنوان مشاور دیوان پادشاهی با رتبه وزیری

- بركناری عادل بن محمد فقیه از وزارت كار وتعیین او به عنوان وزیر اقتصاد و برنامه ریزی

- تعیین مفرج بن سعد الحقبانی به عنوان وزیر كار

- بركناری خالد بن عبدالرحمن العیسی نایب رییس دیوان پادشاهی و تعیین او به عنوان وزیر مشاور و عضو دولت

- تعیین خالد بن محمد بن ناصر الیوس به عنوان رییس دیوان مظالم با رتبه وزیری

- تعیین حمد بن عبدالعزیز السویلم به عنوان رییس دیوان پادشاهی با رتبه وزیری

- تعیین ناصر بن راجج محمد الشهرانی به عنوان نایب رییس كمیته حقوق بشر با رتبه ممتاز

- تعیین عمروبن ابراهیم رجب به عنوان نایب رییس كمیته كارشناسی دولت با رتبه ممتاز

- تعیین منصور بن عبدالله المنصور به عنوان معاون رییس كل امور جوانان با رتبه ممتاز

- بركناری عبدالرحمن بن عبدالعزیز الهزاع رییس كمیته رادیو و تلویزیون عربستان و تعیین عبدالرحمن بن صالح الجاسر معاون وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی به جای او با حفظ سمت فعلی

- تعیین صالح بن محمد بن عبدالكریم الجاسر مشاور دیوان پادشاهی با رتبه ممتازی

- بركناری نوره بنت عبدالله الفایز و حمد بن محمد آل الشیخ معاونان وزیر آموزش در امور دانش آموزان دختر و پسر

- بركناری منصور بن ناصر بن عبدالله الحواسی معاون وزیر بهداشت در امور بهداشت

- بركناری محمد بن حمزه بن بكر خشیم معاون وزیر بهداشت در امور برنامه ریزی و توسعه

خاورم ** 1324