افزايش روان‌سازي با افزودن نانوكره‌هاي كربني به روغن موتور

تهران - ايرنا - پژوهشگران دانشگاه پوردو نشان دادند كه افزودن مقدار كمي نانوكره‌هاي كربني به روغن موتور مي‌تواند اصطكاك آنها را كاهش داده و ميزان خستگي موتور را تا 25 درصد كاهش دهد.

به گزارش ايرنا از ستاد ويژه توسعه فناوري نانو ،محققان با افزودن نانوكره‌هاي كربني به روغن موتور، اصطكاك قطعات موتور را 10 تا 25 درصد كاهش دادند. افزودن اين نانوساختار تغييري در ويسكوزينه روغن موتور ايجاد نمي‌كند.

با اين كار مصرف سوخت در موتور به شدت كاهش مي‌يابد.

اين گروه تحقيقاتي همچنين نشان دادند كه چگونه مي‌توان اين نانوكره‌ها را به توليد انبوه رساند. پيش از اين براي توليد اين نانوكره‌ها از اولتراسونيك استفاده مي‌شد اما اين گروه روش كاراتري براي اين كار ارائه كردند.

ويلاس پل از محققان اين پروژه گفت: اين نانوكره‌ها بيش از 10 سال است كه توسط دانشمندان شناخته شده است. توليد آنها به صورت معمول 24 ساعت زمان نياز دارد. ما موفق به ارائه روشي شديم كه در مدت پنج دقيقه اين نانوكره‌ها را توليد كنيم.

اين كره‌ها بين 100 تا 500 نانومتر قطر دارند كه ابعاد آنها متناسب با زبري قطعات داخل موتور است. بنابراين اين كره‌ها مي‌توانند فرو رفتگي‌هاي داخل موتور را پر كرده و ميزان اصطكاك را به حداقل برسانند.

نتايج تست‌هاي انجام شده روي اين افزودني نشان مي‌دهد كه افزودن 3 درصد وزني از اين نانوكره‌ها مي‌تواند اصطكاك را بين 10 تا 25 درصد كاهش دهد.

فرشيد صادقي از محققان اين پروژه افزود :كاهش 10 تا 25 درصدي اصطكاك يك دستاورد بسيار قابل توجه است. بسياري از صنايع به دنبال كاهش اصطكاك هستند كه براي اين كار از روان‌سازها استفاده مي‌كنند. كاهش اصطكاك مي‌تواند به بهبود مصرف سوخت كمك كند.

وي ادامه داد:نتايج يافته‌هاي محققان نشان داد كه افزودن اين نانوكره‌ها هيچ تاثيري روي ويسكوزيته روغن نمي‌گذارد. افزايش ويسكوزيته براي عملكرد بهتر قطعات خوب نيست چرا كه رواني روغن را كاهش مي‌دهد.

براي توليد اين نانوكره‌ها محققان از تركيب فرمالدهيد و رسورسينول استفاده كردند.

با اولتراسونيك حباب‌هاي گازي تشكيل شده كه انفجار آنها گرمايي ايجاد مي‌كند كه منجر به توليد ذرات پليمري مي شود. اين ذرات با قرار گرفتن در كوره در دماي 900 درجه سانتيگراد كاملا صاف مي‌شوند.

علمي **1354**1599