يك مسوول:از فعاليت 607 نيروي كار بيگانه در هرمزگان جلوگيري شد

بندرعباس - ايرنا - معاون روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان گفت:از فعاليت 607 نفر نيروي كار بيگانه غير مجازظرف يكسال گذشته توسط بازرسان كار اين اداره كل جلوگيري شد.

به گزارش ايرنا، وحيده شاهي دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: 69 كارفرماي متخلفي كه اقدام به بكارگيري اين نيروهاي كار غيرمجاز بيگانه كرده بودند، به مراجع قضايي معرفي شدند.

وي ادامه داد: بايد استفاده از نيروي كار داخلي به جاي نيروي بيگانه بيشتر مورد توجه فعالان اقتصادي بويژه بخش ساختمان و كشاورزي قرار بگيرد.

معاون روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان اضافه كرد: كارفرمايان و پيمانكاران از بكارگيري نيروي كار خارجي غيرمجاز و بدون پروانه اشتغال خودداري كنند تا مشمول جرايم و برخوردهاي قانوني نشوند.

شاهي يادآور شد: در سال گذشته تعداد 300 نيروي كار داخلي در واحدها و كارگاه هاي مشمول قانون كار استان، جايگزين اتباع بيگانه شدند.ك/3

8145/6048