اعتراف رسانه صهيونيستي به اهداف و منافع مشترك اسراييل و سعودي ها در درياي سرخ

بيروت - ايرنا - پايگاه صهيونيستي «واللا» در گزارشي با تاكيد بر اهداف مشترك آل سعود و رژيم اسراييل در يمن، باب المندب و درياي سرخ، نوشت كه تجاوز نظامي عربستان عليه يمن با هدف بازماندن تنگه باب المندب، اقدامي حياتي براي اسراييل است.

به گزارش ايرنا، اين پايگاه صهيونيستي تاكيد كرد: در پي بروز اختلافات بين اسراييل و اتحاديه اروپا درباره مساله فلسطين و بحراني شدن روابط تجاري في ما بين، اين رژيم نياز مبرمي به تنگه راهبردي باب المندب پيدا كرد.

واللا افزود: اگر چه سعودي ها و اسراييل از طريق دور زدن كامل آفريقا مي توانند جايگزيني براي باب المندب بيابند، اما اين مسير بسيار طولاني و از جهت اقتصادي هزينه بر است و مشكلات موجود در اين رابطه را نمي توان از سر راه برداشت.

پايگاه واللا اضافه كرد: خطري كه سعودي ها و اسراييل احساس مي كنند، فقط باب المندب دروازه جنوبي درياي سرخ را تهديد نمي كند، بلكه كانال سوئز در شمال درياي سرخ نيز در دايره اين تهديد قرار دارد و براي همين است كه آل سعود ميلياردها دلار به مصر بخشيده و از آن حمايت مالي مي كند تا اين كشور توان ايستادگي و حمايت از كشتيراني در اين كانال را داشته باشد.

اسراييل نيز نگراني مشابهي دارد و وجود كانال سوئز را براي تردد كشتي هاي خود ضروري مي داند.

اين گزارش افزود كه رژيم صهيونيستي با هدف ممانعت از گسترش تهديد گروه هاي تروريستي فعال در صحراي سينا و امكان تاثيرگذاري آنها بر رفت و آمد كشتي ها در كانال سوئز، اقدام به همكاري با دولت مصر براي از بين بردن اين گروه ها كرده است.

پايگاه واللا خاطرنشان كرد كه سعودي ها و اسراييل هر كدام از نگاه خود تلاش مي كنند مانع بسته شدن تنگه باب المندب شوند، سعودي ها با كمك همپيمانان خود تلاش دارند تجاوز نظامي عليه يمن ولو به صورت كمرنگ ادامه دهند و بخشي از اين تلاش ها «براي جلوگيري از ارسال اسلحه به يمن و حوثي ها انجام مي گيرد».

اين پايگاه صهيونيستي با بيان اينكه رژيم صهيونيستي خارج اين درگيري ها خواهد ماند، اضافه كرد: با اين وجود، ممكن است اسراييل انجام برخي حملات نقطه اي به يمن را مورد بررسي قرار دهد و بهترين شيوه در اين زمينه حمله هوايي است.

اين پايگاه صهيونيستي در پايان گزارش خود آورده است: اگر چه اسراييل و سعودي ها به عنوان مثال درباره فلسطيني ها اختلاف نظرهايي دارند، اما منافع مشتركي نيز بين آنها هست كه ايجاب مي كند، از رفت و آمد كشتي ها در شمال و جنوب درياي سرخ محافظت كنند، اگرچه اسراييل و سعودي ها مي توانند هر كدام جداگانه در اين زمينه فعاليت كنند، اما همكاري هاي محرمانه اي را در اين رابطه با يكديگر شروع كرده اند.

خاورم**390**1324**1651

سرخط اخبار جهان