۶ اردیبهشت ۱۳۹۴،‏ ۱۳:۲۳
کد خبر: 81585318
۰ نفر
44 هزار چاه غيرمجاز در حوضه آبريز درياچه اروميه

تهران - ايرنا - مديركل دفتر مديريت به‌هم پيوسته منابع آب حوضه‌هاي درياي خزر و درياچه اروميه گفت: هم‌اكنون حدود 88 هزار حلقه چاه در حوضه آبريز درياچه اروميه وجود دارد كه 50 درصد اين چاه‌ها غيرمجاز است.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو، سيدمرتضي موسوي افزود: موضوع اصلي در احياي درياچه اروميه دو موضوع كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي و سامان‌دهي برداشت آب از منابع آب زيرزميني است.

وي ادامه داد: خوشبختانه با راهكارهايي كه وزارت جهادكشاورزي تدوين كرده، اين اميدواري به‌وجود آمده كه با استفاده از فناوري‌هاي نوين كشاورزي، صرفه‌ جويي 40 درصدي در مدت پنج سال بدون هيچ‌گونه آسيبي به توليد و درآمد كشاورزان اين بخش منجر شود. برخي طرح‌ها و پروژه‌هاي سازه‌اي هر چند با تاخير به پايان خواهد رسيد، اما اين موضوع نگراني جدي در هدف اصلي احياي درياچه به‌وجود نمي‌آورد.

به گفته موسوي، اگر اين برنامه طبق زمان‌بندي پيش برود، قادر خواهيم بود مصرف آب بخش كشاورزي را از چهار ميليارد و 300 ميليون مترمكعب به حدود دو ميليارد و 600 ميليون مترمكعب كاهش دهيم و اين موضوع در كنار اقدام‌هاي ديگر همچون كاهش مصرف آب‌هاي زيرزميني بسيار تعيين‌كننده است.

مديركل دفتر مديريت منابع آب حوضه هاي درياي خزر و درياچه اروميه، اظهار داشت: هم‌اكنون سطح زيركشت آبي حوضه آبريز حدود 480 هزار هكتار است كه چهار ميليارد و 300 ميليون مترمكعب آب در اين زمين‌ها مصرف مي‌شود.

موسوي با اشاره به برنامه كنترل برداشت از آب‌هاي زيرزميني حوضه اروميه، گفت: يك موضوع مهم در اروميه سامان‌دهي چاه‌هاي حوضه است تا بتوانيم ميزان برداشت از منابع آب زيرزميني را كاهش دهيم.

وي افزود: برنامه كاهش مصرف آب زيرزميني در حوضه آبريز اروميه نيز اجرايي خواهد شد و طبق اين طرح تمام چاه‌هاي مجاز در اين حوضه به كنتور هوشمند مجهز خواهند شد تا نظارت بيشتري بر برداشت آب زيرزميني به‌عمل آيد.

موسوي با بيان آنكه با كنترل مصرف منابع آب زيرزميني، روان‌آب‌هاي بيشتري به سمت پيكره درياچه هدايت خواهد شد، خاطر نشان كرد:از برنامه هاي در دست اقدام نصب كنتورهاي هوشمند بر روي چاه‌هاي مجاز در سال‌جاري است كه پيش‌نياز نصب كنتورهاي هوشمند بر چاه‌ها، تعيين تكليف چاه‌هاي غيرمجاز است و همين امر مهم‌ترين موضوع پيش‌روي ما است.

موسوي اضافه كرد: اين برنامه نيازمند انسجام در دستگاه‌هاي مختلف استان‌ها است و در اين زمينه شوراي حفاظت منابع آب استان با محوريت استانداران فعالانه كار را پيگيري خواهند كرد.

مديركل دفتر مديريت به‌هم پيوسته منابع آب حوضه‌هاي درياي خزر و درياچه اروميه، تصريح كرد: در اين زمينه حمايت قواي قضايي و انتظامي بسيار مهم است تا استفاده بي‌رويه از منابع آب زيرزميني پيشگيري و از نابودي منابع راهبردي در اين مقطع زماني جلوگيري شود.

اقتصام 1053**1558