تهران - ايرنا - يك مقام سازمان ملل اعلام كرد كه 3 نفر از اعضاي ماموريت صلح باني اين سازمان در جمهوري دمكراتيك كنگو در استان كيووي شمالي واقع در شرق اين كشور ربوده شدند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از كينشازا، مقام مزبور گفت كه 3 نفر ازاعضاي اين نهاد ماموريتي درمنطقه كيبومبا در30 كيلومتري شمال شهر گوما مركز ايالت كيووي شمالي ربوده شدند.

وي خاطر نشان كرد كه 2 نفر از3 فرد ربوده شده، اعضاي كنگويي يك تيم خنثي كننده مين ونفر سوم از اعضاي تيم بين المللي سازمان ملل در اين كشور هستند.

يك افسر ارتش كنگو اعلام كرد كه يك خودروي خالي متعلق به سازمان ملل در نزديكي مكان آدم ربايي پيدا شده است.

اخباري در ارتباط با هويت آدم ربايان و مكاني كه افراد ربوده شده به آن منتقل شده اند، در دست نيست.

اين آدم ربايي در حالي روي داد كه هروي لادسوس رييس صلح بانان سازمان ملل به منظور رفع اختلافات بين هيات ماموريتي اين سازمان و دولت كيشنازا، در جمهوري دمكراتيك كنگو به سر مي برد.

سازمان ملل و ارتش كنگو در آغاز سال جاري براي ماموريت مشتركي عليه يك گروه شورشي برنامه ريزي كرده بودند، اما اين جمهوري بعدا اعلام كرد كه اين ماموريت را به تنهايي انجام مي دهد.

نيروهاي مسلح جمهوري دمكراتيك كنگو مي گويند كه همچنين با تجاوز نظاميان رواندايي به خاك خود مواجه شده اند.

اين در حالي است كه مقام هاي رواندا از اظهارنظر در مورد ادعاي كينشازا خودداري كرده اند.

جمهوري دمكراتيك كنگو كه يك كشور وسيع در مركز آفريقا است، از زمان انتخاب مجدد جوزف كابيلا رييس جمهوري اين كشور در سال 2011 با بحران سياسي دست به گريبان بوده است.

خاورم**9109**1859

سرخط اخبار جهان