آیین نامه وزارت بهداشت در راستای مصوبه آمایش آموزش عالی ارائه شد

تهران- ایرنا- آیین نامه وزارت بهداشت در راستای مصوبه آمایش آموزش عالی در چهار ماده و 9 تبصره در جلسه امروز (سه شنبه ) ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور ارائه شد.

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، منصور كبگانیان قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور با بیان این كه هم اكنون سیاست های اجرایی تنظیم ظرفیت دانشگاه و آمایش آموزش عالی در وضعیت نابسامانی قرار دارد، گفت: در برخی استان ها شاهد رشد بی رویه برخی رشته ها هستیم در حالی كه هیچ نیازی در آن استان در زمینه اشتغال در آن رشته وجود ندارد و از طرفی آمایشی در سطح ملی و در حوزه آموزش عالی انجام نشده است.

كبگانیان خاطرنشان كرد: مصوبه ای در این در زمینه در سال گذشته در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور با 12 سیاست اجرایی به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، وزارت آموزش و پرورش و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ابلاغ شد كه البته این مصوبه ها شامل دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های غیرانتفاعی نیز می شد.

وی افزود: بخشی از این سیاست ها در حوزه سلامت و در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اجرایی شده كه نتایج آن در جلسه امروز ارائه شد.

وی خاطرنشان كرد: وزارت بهداشت آیین نامه ای در ذیل سیاست های آمایش سرزمین در چهار ماده و 9 تبصره ارائه كرد كه در آن كشور از نظر آموزشی به 10 قطب و منطقه تقسیم بندی شده است.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور خاطرنشان كرد: بعد از ارائه این آیین نامه اصلاحاتی از سوی اعضا مطرح و نكات مغفور مانده به آن اضافه شد تا خلاءهای موجود در آن رفع شود.

وی افزود: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هنوز گزارشی در این زمینه ارائه نكرده است كه البته این كار در سطح این وزارتخانه بسیار وسیع است.

كبگانیان خاطرنشان كرد: در این سیاست ها بر هماهنگی بخش دولتی و غیردولتی، مشخص شدن میزان اختیارات دانشكده ها و مجتمع های سلامت و هماهنگی با وزارت علوم در زمینه مناطق و رشته های مورد نظر تاكید شده است.

به گفته كبگانیان، قرار است آیین نامه اصلاح شده در جلسه آتی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور ارائه شود.

كبگانیان در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان كرد: وزیر بهداشت در جلسه امروز بر گسترش آموزش عالی در حوزه سلامت در چهارچوب سیاست های نقشه جامع علمی كشور و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تاكید كرد.

وی افزود: میانگین نیروی انسانی در حوزه سلامت بسیار اندك است و امروز كشور به چند برابر نیروی متخصص تربیت شده نیازمند است.

علمی(3)**9190**م.ب **1917