انتخابات شوراي مركزي انجمن هاي دانشگاه شهيدبهشتي برگزار مي شود

تهران - ايرنا - دبير انجمن اسلامي دانشجويان داشكده عمران دانشگاه شهيد بهشتي گفت: انتخابات شوراي مركزي انجمن هاي اين دانشگاه ارديبهشت ماه برگزار مي شود.

مرتضي نوروزپور روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار تشكل هاي دانشجويي ايرنا با اشاره به موافقت ضمني هيات نظارت بر تشكل هاي اسلامي دانشگاه شهيد بهشتي با كليات اساسنامه جديد انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشگاه اظهار كرد: برنامه ريزي شده انتخابات شوراي مركزي انجمن هاي دانشكده هاي مختلف دانشگاه حداكثر تا يك ماه آينده برگزار شود.

وي افزود: انتخاب اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه شهيد بهشتي نيز تا پايان خرداد ماه برگزار خواهد شد.

نوروزپور همچنين گفت: عضويت انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي در دفتر تحكيم وحدت و يا هر اتحاديه ديگر منوط به تصويب مجمع عمومي انجمن است كه اين موضوع تاكنون به هيچ عنوان در دستور كار نبوده است.

وي افزود: انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي با داشتن بيش از دو هزار عضو به عنوان بزرگترين تشكل اسلامي دانشگاه هيچگونه نماينده اي هم در اتحاديه هاي انجمن هاي اسلامي ندارند.

فراهنگ**7537**1027