علی اف: مناقشه قره باغ در قالب تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان قابل حل است .....................................................................
باکو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/05/86 خارجی.سیاسی.جمهوری آذربایجان "الهام علی اف"، رییس جمهوری آذربایجان گفت: حل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ تنها در چارچوب تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان قابل حل است.
به گزارش ایرنا، علی اف روز پنچشنبه در جلسه هیات دولت این کشور افزود: موضع ما درباره حل مناقشه قره باغ بر آن مبتنی است که تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان باید بدون قید و شرط برقرار و حفظ شود.
وی گفت: جمهوری آذربایجان هرگز با استقلال منطقه جدایی طلب قره باغ کوهستانی موافقت نخواهد کرد و نیز هیچ نهادی بین المللی استقلال این منطقه را به رسمیت نخواهد شناخت.
وی موضع جمهوری آذربایجان در مذاکرات برای حل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ را سازنده خواند و خواستار خروج همه نیروهای ارمنی از سرزمینهای اشغال شده و بازگشت آوارگان جنگی آذری به خانه و کاشانه خود از جمله به منطقه قره باغ کوهستانی شد.
علی اف با اشاره به این که نهادهای بین المللی از ضرورت برقراری تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان حمایت می کنند،افزود: موضع این نهادها نسبت به انتخابات اخیر در قره باغ کوهستانی نیز بیانگر آن است.
وی گفت: جمهوری آذربایجان پای بند به مذاکرات حل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ است ولی باید مساعی سیاسی و تقویت قدرت اقتصادی و نظامی را ادامه دهد چون در این صورت می توان در حل مناقشه قره باغ به نتیجه مثبت رسید.
علی اف با اشاره به این که جایگاه بین المللی جمهوری آذربایجان بیش از پیش تقویت می یابد، اضافه کرد: حادثه جلوگیری کردن ترکیه از انتقال تسلیحات از آلبانی به ارمنستان نشانگر آن است.
وی دراین باره از دولت ترکیه تقدیر کرد و گفت: جمهوری آذربایجان با هر کشوری که تجاوزکار را مسلح و به آن کمک می کند، همکاری نخواهد کرد.
جمهوری آذربایجان و ارمنستان از سال 1992 میلادی بر سر منطقه قره باغ کوهستانی اختلاف و مناقشه دارند و تاکنون تلاشهای بین المللی برای حل مسالمت آمیز این مناقشه به نتیجه رسیده است.
شبد/خاورم/2400/245/1477/1856 شماره 119 ساعت 17:57 تمام

سرخط اخبار جهان