صنايع تعطيل‌شده تخميري راه‌اندازي مجدد مي‌شوند

تهران- ايرنا- دبيركارگروه صنايع تخميري ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گفت: يكي از مهم‌ترين اقدام كارگروه صنايع تخميري در سال جاري راه اندازي صنايع تعطيل شده‌ وابسته به صنايع تخميري است.

به گزارش ايرنا از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، دكترسيدعباس شجاع الساداتي درباره فعاليت هاي اين كارگروه افزود: با توجه به اينكه كارگروه صنايع تخميري سال گذشته شكل گرفت و يكي از كارگروه‌هاي نوپا به شمار مي‌رود، تمام تلاش خود را در سال گذشته معطوف به شناسايي وضعيت ايران در حوزه صنايع تخميري كرده ايم.

وي بيان كرد: سال گذشته گزارشي كلي از وضعيت اين صنعت در ايران و مقايسه آن با وضع ديگر كشورها تهيه و ليستي از شركت‌ها و دستگاه‌هاي موثر در اين صنعت نيز آماده شد تا با همكاري اين دستگاه‌ها اقدامات مورد نياز براي توسعه اين صنعت را انجام دهيم.

شجاع‌الساداتي، با اشاره به اينكه در طول سال‌هاي اخير، صنايع وابسته به صنعت تخميري تعطيل شده بودند، اظهاركرد: به دليل وضع نابسامان صنعت تخميري در كشور، برخي صنايع وابسته به اين صنعت نيز تعطيل شده‌اند كه بايد آن‌ها را دوباره راه اندازي كنيم.

دبير كارگروه صنايع تخميري ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي افزود: برخي از اين صنايع تعطيل شده، شامل كارخانه توليد اسيد سيتريك كرمانشاه، صنايع خميرمايه و صنعت توليد اسيد آمينه ليزين است كه در تلاش براي راه اندازي مجدد آن‌ها هستيم.

شجاع الساداتي درمورد همكاري با سازمان‌هاي مرتبط با صنعت تخميري گفت: شناسايي دستگاه‌هاي مرتبط با صنعت تخميري نيزسال گذشته پيگيري شد كه مشخص گرديد شركت گسترش و نوسازي صنايع، نقش كليدي در صنعت تخميري دارد، به همين دليل، امسال جلسات متعددي با آن‌ها براي سامان دادن به اين صنعت خواهيم داشت.

علمي (1) ** 9340**1440