برگزاري 15 كارگاه تخصصي در نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت ايران

تهران- ايرنا-دبيرسومين نمايشگاه تجهيزات ومواد آزمايشگاهي گفت:15 كارگاه تخصصي همزمان با سومين نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت ايران برگزار مي‌شود.

به گزارش ايرنا از ستاد ويژه توسعه فناوري نانو، دكتر رضا اسدي‌فرد گفت: به منظور ارتقاء ميزان آگاهي و دانش كارشناسان آزمايشگاه‌ها وهمچنين محققين علاقه‌مند به علوم آزمايشگاهي، 15 كارگاه تخصصي همزمان با سومين نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت ايران برگزار مي‌شود.

وي ازحمايت 50 درصدي از محققان نانو براي نام نويسي دركارگاه هاي تخصصي در مدت زمان اين نمايشگاه خبر داد و گفت:محققاني كه پروپوزال يا پايان‌نامه آن‌ها به تاييد كميته علمي ستاد توسعه فناوري نانو رسيده باشد مي‌توانند با 50 درصد تخفيف دراين كارگاه‌ها ثبت‌نام كنند.

همچنين كارشناسان عضو شبكه آزمايشگاهي فناوري‌هاي راهبردي و فناوري نانو نيزمي‌توانند با استفاده ازاعتبار آموزشي آزمايشگاه خود به صورت رايگان دراين كارگاه‌ها ثبت‌نام كنند.

اسدي فر افزود:همچنين براي دانشجويان و يك نفر از هر شركت حاضر در نمايشگاه، 20 درصد تخفيف درنظرگرفته شده است.

دبير سومين نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت ايران اظهاركرد: كارگاه‌هايي نظير معرفي انواع ميكروسكوپ‌هاي SPM, TEM و SEM، آشنايي با انواع روش‌هاي كروماتوگرافي HPLC، GC و GC-MS، آشنايي با دستگاه پراش‌سنج اشعه ايكس (XRD) و اصول و كاربرد طيف سنجي SAXS، آشنايي با روش‌هاي آناليز حرارتي و سطحي، اصول و كاربرد الكتروريسي و آشنايي با اصول و كاربرد طيف‌سنجي UV-VIS و FTIRاز جمله موضوعاتي است كه دراين كارگاه‌ها تدريس خواهد شد.

سومين نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت ايران از چهارم تا هفتم ارديبهشت ماه در سالن خليج فارس محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران برگزار مي‌شود.

علمي (1) ** 9340**1440