رشد صندوق رفاه دانشجویان در كسب درآمد و بازگشت مطالبات

تهران- ایرنا- معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان گفت: صندوق رفاه باید به عرصه های جدیدی برای كسب منابع بیشتر وارد شود؛ هرچند كه در یك سال و نیم گذشته این صندوق از رشد خوبی در زمینه كسب درآمدها و بازگشت مطالبات برخوردار بوده است.

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه ایرنا، مجتبی صدیقی صبح امروز (سه شنبه) و در مراسم تودیع ناصر مطیعی رییس پیشین و ذوالفقار یزدان مهر سرپرست جدید صندوق رفاه دانشجویان، منابع دولتی در زمینه دانشجویی را محدود خواند و اظهار داشت: صندوق رفاه دانشجویان بازوی سیاستگذاری وزارت علوم درباره مسائل دانشجویی است.

وی با یادآوری تغییر و تحولات در راس وزارت علوم، تغییرات در سایر بخش ها و نهادهای زیر مجموعه آموزش عالی را طبیعی توصیف كرد و افزود: حساسیت حوزه دانشجویی باعث می شود تا اولویت دكتر فرهادی نیز متوجه این بخش باشد به گونه ای كه اولین بازدید از بخش های مختلف وزارت علوم را از سازمان امور دانشجویان آغاز كرد.

معاون وزیر علوم خاطرنشان كرد وزیر علوم بارها بر پیگیری گزارش تخلفات در حوزه سرمایه گذاری صندوق رفاه دانشجویان تاكید و خود نیز در جلسات هیات دولت این موضوع را پیگیری می كردند.

رییس سازمان امور دانشجویان با قدردانی از زحمات ناصر مطیعی در دورانی كه عهده دار ریاست صندوق رفاه دانشجویان بود، خاطرنشان كرد دكتر فرهادی علیرغم شناخت قبلی كه از وی داشت اما معتقد بود كه باید تحرك بیشتری در این حوزه به ویژه در زمینه سرمایه گذاری ایجاد شود تا كمبودهای اعتباری از طریق سرمایه گذاری جبران شود.

به گفته وی، مطیعی در یك سال و نیم گذشته در بسیاری از زمینه ها به ویژه ساماندهی امور اداری و مالی و بازگرداندن منابع هدر رفته اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

صدیقی همچنین تاكید كرد كه علیرغم عدم رشد اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان، این صندوق بدنبال تداوم پرداخت وام ویژه برای دانشجویان دوره دكتری است.

صدیقی همچنین در حكمی، ناصر مطیعی را به عنوان مشاور رییس سازمان امور دانشجویان منصوب كرد.

فراهنگ**9129 ** 1569

سرخط اخبار فرهنگ