تمامي مراحل توليد سريال سربه راه به صورت موازي انجام شد

تهران-ايرنا-كارگردان مجموعه تلويزيوني سربه راه گفت: در اين سريال به واسطه فرصت كمي كه در نگارش متن، تصويربرداري و پخش آن در ايام نوروز موجود بود؛ ناچاريم شديم تا تمامي مراحل را به صورت موازي و گاهي همزمان با هم انجام دهيم.

سعيد سلطاني روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار راديو و تلويزيون ايرنا در مورد سريال نوروري سر به راه اظهار داشت: معمولا در ساخت و توليد يك سريال يا مجموعه بخش مهمي از وقت و فرصت در نظر گرفته شده براي اجراي كار، به بحث نگارش متن و آماده سازي فيلمنامه اختصاص مي يابد.

وي با بيان اينكه تمامي مراحل توليد سريال سربه راه به صورت موازي انجام شد، گفت: به لطف خدا و پشتكار تمامي همكارانم توانستيم در فرصت موجود به بهترين وجه سريال را آماده پخش كنيم.

كارگردان مجموعه تلويزيوني سربه راه افزود:در صورت داشتن فرصت كافي و استفاده از ظرفيت هاي موجود در داستان وتيم سازنده نتايج بدست آمده به طور حتم كيفيت ديگري مي داشت.

وي در مورد اينكه چرا پخش اين سريال از شبكه سوم سيما به شبكه 5 انتقال يافت، گفت: نميدانم؛ شايد بهتر باشد از اداره نمايش سيما اين سوال را داشته باشيد.

سلطاني در مورد بازخورد مخاطبان اين سريال نوروزي نيز اظهار كرد: بهترين منبع اطلاع رساني در اين مورد سنجش افكار صدا وسيما است؛ اما آنچه معمولا از ابراز لطف مردم و يا اظهار نظر آنها متوجه شده ام اين است كه غالبا با سريال و داستانش ارتباط برقرار كرده اند، بيشتر از فضاي گرم كار و روابط خانوادگي موجود در كار خوششان آمده بود.

كارگردان مجموعه تلويزيوني سربه راه يادآور شد: آماري كه مبني بر دسته بندي مجموعه هاي نوروزي باشد منتشر نشده است؛ به نظرم بهترين رأي و نظرخود مردم هستند ، در كل اميدوارم همه برنامه هاي صدا وسيما در بالاترين سطح مورد استقبال قرار گيرد ، چرا كه باعث حفظ ارتباط مردم بارسانه است.

فراهنگ**9187**1601**