ژاپن اعتراض كره جنوبی به  ادعای مالكیت بر جزایر دریای ژاپن را رد كرد

تهران - ایرنا - ژاپن روز سه شنبه اعتراض كره جنوبی به ادعای مالكیت آن بر جزایر تحت كنترل 'سئول' در دریای ژاپن را رد كرد.

به گزارش خبرگزاری كیودو، 'یوشیهیده سوگا' وزیر ارشد كابینه ژاپن با اشاره به جزایر واقع در دریای ژاپن كه تحت كنترل كره جنوبی قراردارد، گفت:موضع ما در قبال این جزایر همچنان به قوت خود باقی است و به دولت «سئول » نیز اعلام كرده ایم كه اعتراض به این مساله برای ما قابل پذیرش نیست.

وزیرارشد كابینه ژاپن این سخنان را درحالی بیان كرده است كه دولت كره جنوبی روز گذشته با احضار سفیر ژاپن در این كشور ، به مطالب مطرح شده در كتب درسی جدید دبیرستان های ژاپنی در خصوص مالكیت «توكیو» بر جزایر «دوكدو» كه در ژاپن «تاكه شیما» خوانده می شود، اعتراض كرد.

اعتراض كره جنوبی پس از آن مطرح شد كه وزارت آموزش ژاپن اوایل روز دوشنبه اعلام كرد در متون كتب درسی جدید دبیرستان های این كشور جزایر مذكور كه بخشی از قلمرو كره جنوبی محسوب می شود.

براساس این گزارش ، وزارت خارجه كره جنوبی نیز روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای ادعای مالكیت ژاپن بر این جزایر را اقدامی تحریك آمیز خوانده بود.

آساق 1450**1577