ایجاد بانك نمونه بافتهای سرطانی و بانك سلولی در واحد علوم و تحقیقات

تهران - ایرنا - مدیر گروه های ژنتیك و سلولی و مولكولی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از ایجاد بانك نمونه بافتهای سرطانی و بانك سلولی این واحد دانشگاهی در آینده نزدیك خبر داد.

به گزارش ایرنا از واحد علوم و تحقیقات، دكتر شیوا ایرانی با یادآوری اینكه گروه های ژنتیك و سلولی و مولكولی واحد علوم و تحقیقات فقط در دوره های تحصیلات تكمیلی فعالیت دارند، به برنامه های این دو گروه برای ارتقای سطح علمی، آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی در سال جدید اشاره كرد.

وی خاطرنشان كرد: ایجاد شركت دانش بنیان در زمینه ژنتیك و سلولی مولكولی با توجه به ظرفیت های آزمایشگاهی مناسب واحد علوم و تحقیقات، برگزاری كارگاه های آموزشی ، انعقاد تفاهم نامه همكاری با سازمان ها و مراكز مرتبط با علم ژنیتك و سلول مولكولی از جمله برنامه های گروه های ژنتیك و سلول مولكولی واحد علوم و تحقیقات است.

ایرانی سطح محتوای علمی مقالات گروه ژنتیك و سلولی و مولكولی را بالا ارزیابی كرد و افزود: تنها در سال 1393 در این دو گرایش، بیش از 100 عنوان مقاله علمی پژوهشی توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان ارائه شده است.

وی درباره آزمایشگاه كشت سلول استاندارد و مجهز واحد علوم و تحقیقات نیز گفت: تجهیزات پزشكی تولید داخل و وارداتی برای داشتن استاندراد و تأیید وزارت بهداشت باید مورد تست سلولی قرار گیرند و از آنجاكه آزمایشگاه كشت سلول واحد علوم و تحقیقات ظرفیت و امكانات مناسبی برای انجام این تست دارد، می تواند به عنوان یك آزمایشگاه مرجع در آینده نزدیك عمل كرده و درآمد مناسبی برای واحد علوم و تحقیقات كسب كند.

ایرانی ایجاد بانك نمونه بافتهای سرطانی و بانك سلولی را از جمله برنامه های آینده گروه ژنتیك و سلولی و مولكولی واحد علوم و تحقیقات دانست و افزود: سهولت دسترسی به نمونه های بافتهای سرطانی و سلولی از جمله دغدغه های همیشگی دانشجویان این گروه است.

وی تاكید كرد: در صورت حمایت مدیریت واحد علوم و تحقیقات می توان با ایجاد این دو بانك علاوه بر رفع نیاز دانشجویان واحد به عنوان یك منبع برای دانشجویان دیگر دانشگاه ها و محققان كشور مطرح شده و در بحث كاهش وابستگی به شهریه دانشجو نیز اقدام مثبتی صورت دهیم.

مدیر گروه های ژنتیك و سلولی و مولكولی واحد علوم و تحقیقات همچنین از راه اندازی مقاطع كارشناسی ارشد زیست فناوری گرایش میكروبی در آینده نزدیك در این واحد دانشگاهی خبر داد و گفت: زیست فناوری میكروبی جزو رشته های بین رشته ای و حوزه های به روز و كاربردی در دنیاست كه ارتباط مستقیمی با مهندسی ژنتیك دارد.

وی به فعالیت های تحقیقاتی استادان و دانشجویان گروه های ژنتیك و سلولی و مولكولی واحد علوم و تحقیقات در زمینه مهندسی بافت اشاره كرد و افزود: امكان بازسازی بافتهایی آسیب دیده ای مثل بافتهای استخوانی و عصبی در بدن وجود ندارد و یا به ندرت صورت می گیرد از همین رو تحقیقات ما كه با همكاری دیگر متخصصان مرتبط با مهندسی بافت صورت می گیرد در ارتباط با كشت سلول های بافتهای آسیب دیده خارج از بدن و جایگزینی با بافت های آسیب دیده است.

ایرانی خاطرنشان كرد: در این گروه كشت بافت گیاهان دارویی و بررسی میزان تولید متابولیت های ثانویه مورد استفاده در داروسازی به همراه تغییرات ژنتیكی و اپی ژنتیكی گیاهان باززایی شده و تولید گیاهان با صفات مطلوب و بهینه شده با ایجاد تغییرات ژنتیك از اهمیت شایانی بر خوردار است.

وی تولید ارقام پنبه مقاوم به خشكی و شوری و بررسی ژنوم ارقام پنبه ممتاز ایران و بررسی مسیر ژنتیكی ایجاد مقاومت در گیاهان استراتژیك ایران با همكاری مراكز تحقیقاتی را از دیگر اقدامات این گروه دانشگاهی ذكر كرد.

علمی (1)**1055**1440