ترويج فرهنگ كتاب وكتابخواني در جامعه از مطالبات رهبر معظم انقلاب است

كرمانشاه - ايرنا - معاون امور مجلس، استانها و مشاركتهاي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني در جامعه را يكي از مطالبات اصلي رهبر معظم انقلاب عنوان كرد و گفت: همه موظف هستند تا براي پاسخ دادن به اين مطالبه به حق رهبري تلاش كنند.

به گزارش ايرنا حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي روز سه شنبه در مراسم تكريم و معارفه مديركل امور كتابخانه هاي عمومي كرمانشاه كه در سرسراي اجتماعات بنياد شهيد برگزار شد افزود: كتابخانه هاي عمومي يكي از نهادهاي فرهنگي و تاثيرگذار دنياي امروزي و به عنوان يك دانشگاه مردمي شناخته مي شود و از جايگاه بالايي نيز بين مردم برخوردار است.

وي با تاكيد بر اينكه كتابخواني در جامعه بايد تبديل به يك فرهنگ و جزيي از زندگي مردم شود، يادآور شد: براي تحقق اين كار يك يا چند دستگاه متولي فرهنگ نمي توانند به تنهايي كاري انجام دهند بلكه بايد با عزمي ملي و اراده اي راسخ تمامي دستگاه هاي اجرايي پاي كار بيايند.

حجت الاسلام واحدي گفت: تا زماني كه مديران و مسوولين دغدغه كتاب و ترويج فرهنگ كتابخواني نداشته باشند نمي توان كاري از پيش برد اما اگر اين دغدغه در بين مسوولين ايجاد و با تمام وجود به نقش و اهميت كتاب پي ببرند آنگاه مي توان برنامه هاي بسيار خوبي را اجرا و پياده كرد.

معاون امور مجلس، استانها و مشاركتهاي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در ادامه به نقش كتابداران در ترويج كتاب و كتابخواني در جامعه اشاره كرد و گفت: آنها بايد اهل مطالعه بوده و از عمق وجود براي ترويج فرهنگ مطالعه تلاش كنند و مطمئن باشند كه تلاش آنها براي جذب اقشار مختلف مردم به كتابخانه ها و افزايش سرانه مطالعه بسيار تاثيرگذار است.

وي با بيان اينكه يكي از مهمترين سياستهاي نهاد كتابخانه هاي كشور، تكريم كتابداران و حمايت از مديران است گفت: تلاش داريم از اين پس فقط افراد تحصيل كرده در رشته كتابداري و علاقه مندان به اين كار ارزشمند را به كارگيري كنيم.

حجت الاسلام واحدي همچنين بر استفاده از ظرفيت ائمه جمعه براي افزايش فرهنگ كتابخواني در جامعه تاكيد كرد.

وي در پايان با قدرداني از زحمات راستي فر در مدت يكسالي كه سرپرستي اداره كل كتابخانه هاي استان كرمانشاه را برعهده داشت، ابراز اميدواري كرد تا شايق مديركل جديد اين اداره بتواند برنامه ها را بخوبي پيش برده و باعث تحولات اساسي تر در اين نهاد فرهنگي شود.

85 كتابخانه عمومي هم اكنون در استان كرمانشاه فعال است و بيش از60 هزار نفر نيز به عضويت اين كتابخانه ها درآمده اند.

7458/8066