خاكریزاصلی؛ رفع تحریم ها/  چالش بر سر فرمول تحریم های غیراقتصادی

لوزان - ایرنا - خاكریز اصلی را در هر نبردی فتح كنید پیروز میدان خواهید بود. مذاكره كنندگان ایران در طول ماه های گذشته در مسیر گفت و گو های هسته ای از خاكریزها و معابر متعددی گذشته اند اما به نظر می رسد خاكریز اصلی رفع تحریم ها باشد.

سوای تحقیق و توسعه و طول دوره توافق كه هنوز محل بحث است و تاكنون راه حلی برایش پیدا نشده، چالش اصلی مذاكره كنندگان، رفع تحریم هاست. فرمول تحریم های اقتصادی مشخص است اما آنچه كار را پیچیده تر می كند تحریم های غیراقتصادی همچون اشاعه ای و هسته ای است.

مذاكره كنندگان برای سایر موضوعات اختلافی راه حل هایی پیدا كرده اند ، هرچند كه باید روی جزییات آن كار كنند.

سرگئی ریابكوف مذاكره كننده ارشد روسیه رفع تحریم ها را دشوارترین و پیچیده ترین موضوع مذاكرات می داند . از یك سو ایران به لغو تحریم ها اصرار دارد و از سوی دیگر تندرو های آمریكا بر تداوم آن.

مجید تخت روانچی می گوید ما در این مذاكرات بر لغو كامل تحریم ها تاكید داریم. هیچكدام از تحریم های غیرعادلانه علیه ایران را نمی پذیریم و از این موضع كوتاه نمی آییم.

وی گفت: یكسری از تحریم ها به اتحادیه اروپا تعلق دارد و بخش دیگر شامل تحریم های سازمان ملل و امریكا می شود. تحریم های امریكا هم به نوبه خود دو بخش است، یك بخش تحریم هایی كه بر اساس دستورات رییس جمهور به مرحله اجرا در میاید و بخش دیگر تحریم های هسته ای.

معاون وزیر خارجه تاكید كرد: ما معتقدیم تمامی ا ین تحریم ها چه در قالب دستورات ا جرایی رییس جمهور و چه تحریم های كنگره باید لغو شود.

روانچی در عین حال خاطرنشان كرد كه حتی اگر ایران و 1+5 به توافق جامع برسند ، باز هم امریكایی ها امكان حضور در بازار ایران را ندارند كه آن هم به دلیل قوانین خودشان است و البته ایران هم چندان اشتیاقی برای تغییر قوانین آمریكا در این زمینه ندارد.** هشدار كنگره به اوباما

اندكی پس ازمذاكرات لوزان، 367 عضو مجلس نمایندگان امریكا در نامه ای به باراك اوباما هشدار دادند كه كاهش دائمی تحریم ها علیه ایران نیاز به قانون جدید كنگره خواهد داشت.

آنها در عین حال گفته اند كنگره اگر پس از مرور توافق ایران و 1+5 متقاعد شود كه راه های دستیابی ایران به سلاح هسته ای بسته است حاضر به بررسی كاهش دائمی تحریم ها علیه ایران می شوند.

قانونگذاران افراطی امریكا برای سد كردن راه اجرای توافق احتمالی ایران و 1+5 هم تلاش می كنند. آنها طرحی را ارائه كرده اند كه دولت اوباما را موظف كند ظرف پنج روز از حصول توافق ، مفاد آن را به كنگره ارائه كند. از نظر نویسندگان این طرح، دولت امریكا مجازنخواهد بود تا 60 روز پس از توافق و تا زمانی بررسی آن از سوی كنكره هیچكدام از تحریم ها علیه ایران را لغو كند.

هرچند كه اوباما اعلام كرده این طرح را وتو می كند اما اگر شمار سناتورهای حامی طرح به بیش از دو سوم مجموع یعنی 67 نفر از 100 نفرسناتور برسد ، حق وتو از رییس جمهور سلب خواهد شد.** درون اتاق مذاكره

درون اتاق مذاكره خبری از سروصدای بیرونی ها نیست. آنچه كه تا بحال در آستانه توافق است، برچیده شدن همه تحریم های اقتصادی ناشی از برنامه هسته ای است كه البته عمده تحریم ها علیه ایران محسوب می شوند. لغو یكباره تحریم های نفتی، بانكی و مالی در فردای توافق تاكید ایران ا ست.

اگر كار بر همین منوال پیش برود دولت امریكا اجرای تحریم های مصوب كنگره راهم متوقف و آن را تعلیق می كند. با این توافق، دولت آمریكا متعهد می شود تعلیق تحریم ها را تا پایان مدت توافق ادامه دهد.

از لحاظ حقوق بین الملل، این اقدام دولت آمریكا به منزله فروپاشی ساختمان تحریم ها خواهد بود چه مخالفان مذاكرات در آمریكا بخواهند و چه نخواهند.

درمورد تحریم های تسلیحاتی و اشاعه ای اما كار به این آسانی ها نیست. پیچ و خم هایی وجود دارد كه عبور از آنها زمان می برد.از : كتایون لامع زاده