عراقچی: قرار نیست ایران امتیازی بدهد / طرف مقابل باید به نظر واحد برسد

تهران - ایرنا - سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاكره كننده ایران مرحله كنونی مذاكرات را ' حساس' ارزیابی كرد و گفت: در این شرایط برخی اظهارنظر های افراد برای تاثیرگذاری بر فضای مذاكرات طبیعی است ولی قرار نیست ایران امتیازی بدهد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر اخیر اوباما مبنی براین كه ایران امتیاز های لازم را نداده است، گفت: ما در مرحله حساسی از مذاكرات هستیم و طبیعی است این گونه صحبت ها برای تاثیر گذاری بر فضای مذاكرات توسط افراد مختلف صورت گیرد.

عضو ارشد تیم مذاكره كننده ایران گفت: آنچه مسلم است این كه قرار نیست هیج امتیازی كسی به طرف مقابل بدهد بخصوص از طرف ما قرارنیست هیچ امتیازی داده شود؛ الا این كه تلاش می كنیم فضای مبتنی براعتماد را در برنامه هسته ای خود ایجاد كنیم و در مقابل طرف های ما باید احترام بگذارند و برنامه صلح امیز هسته ای ما را شناسایی كنند و تحریم هایی كه به ناحق تحمیل كرده اند را بردارند. این هدف مذاكرات است.

عراقچی اظهار داشت: ما الان در شرایط حساسی هستیم و باید به نقطه ای برسیم كه یك توافق متوازن داشته باشیم كه درمقابل اعتمادسازی ، شناسایی برنامه هسته ای ما و رفع تحریم ها باشد.

عضوارشد تیم مذاكره كننده ایران درعین حال گفت: فكر می كنم آنچه بیش از هر چیز نیاز است هماهنگی طرف های مقابل ماست كه بتوانند درشرایط حاضر به نظر واحد در مذاكرات برسند

وی خاطرنشان كرد: ما در مذاكرات اخیر شاهد بودیم این هماهنگی به صورت كامل وجود ندارد و به همین دلیل انها در مذاكرات لوزان جلسه ای تشكیل دادند و سعی كردند به هماهنگی مواضع خود برسند. به اعتقاد ما اگر این هماهنگی وجود داشته باشد و اراده سیاسی باشد رسیدن به توافق در دسترس است.

عراقچی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه رییس جمهور امریكاخواستار راستی ازمایی برنامه هسته ای ایران شده، گفت: اگر به توافق برسیم باید قابلیت راستی ازمایی برای هر دو طرف باشد. یعنی اگر اقداماتی كه ما قبول می كنیم و طرف مقابل قبول می كند هر دو این اقدامات باید قابل راستی ازمایی یا اثبات شدن باشد.

معاون وزیر امور خارجه افزود: طبیعتا برنامه هایی را كه ایران قبول می كند توسط آژانس راستی ازمایی خواهد شد. تعهداتی هم كه طرف مقابل برای برداشته شدن تحریم ها تقبل می كند باید در عمل اثبات و نشان داده شود.

وی گفت: این كه بعد از توافق باید اقدامات دو طرف در یك مكانیزم خیلی روشن قابلیت اثبات و راستی ازمایی داشته باشد چندان عجیب نیست و ما هم بدنبال آن هستیم كه به صورت متوازن و متعادل برای هر دو طرف وجود داشته باشد.

معاون وزیر خارجه اظهار داشت: اما برنامه صح امیز هسته ای ایران یك امر اثبات شده است. كشورهای جنبش عدم تعهد و اكثریت جامعه بین المللی این را قبول دارند. هیچ یك از گزارشات آژانس حاكی از اقدامات خلاف از سوی ایران نیست.

عراقچی گفت: با این حال با توجه به دغدغه ها و سوال هایی كه مطرح كرده اند و نگرانی های كاذبی كه ایجاد كرده اند ما در این مذاكرات اعلام امادگی كرده ایم كه اعتمادسازی بیشتری درخصوص برنامه هسته ای خود انجام دهیم و در مقابل شناسایی و مشروعیت بین الملی این برنامه را تضمین كنیم و تحریم ها هم برداشته شود.

عضو ارشد تیم مذاكره كننده ایران تاكید كرد: این رویكردی است كه مذاكرات دنبال می كند و درصورتی كه به این رویكرد متوازن برسیم و هر دو طرف به خواسته های خود برسند ما یك توافق خواهیم داشت.

وی در این باره كه رییس جمهور امریكا گفته ایران باید تعهدات برگشت ناپذیر بدهد، گفت: دیدگاه ما در این زمینه كاملا روشن است. هرگونه توافقی كه بدست بیاید باید حتما متعادل و متوازن باشد. هر گونه اقداماتی كه دو طرف انجام می دهند باید قابلبت برگشت پذیری به صورت مساوی در مورد انها وجود داشته باشد و یا اگر برگشت ناپذیر است باید برای هردوطرف برگشت ناپذیر باشد. ما این اصل را درمذاكرات رعایت كرده ایم .

عراقچی كه با شبكه یك سیما گفت و گو می كرد درباره مذاكرات پیش رو درلوزان هم گفت: درمذاكرات لوزان مسائل فنی و سیاسی به موازت هم پیش می روند. حل مسائل به طریق فنی به تصمیم گیری های سیاسی كمك می كند. در بعضی موارد پیشرفت هایی داشتیم.

عضو ارشد تیم مذاكره كننده ایران اضافه كرد: از نظر فنی راه حل هایی پیدا شده ولی از لحاظ سیاسی كماكان باید به تلاشها ادامه دهیم. این دو به موازات هم پیش خواهند رفت.

1553