امام جمعه موقت خلخال: عملكرد تيم مذاكرات ايران مطلوب است

اردبيل - ايرنا- امام جمعه موقت خلخال گفت: فعاليت تيم مذاكره كننده ايراني با طرف غربي در گمذاكرات هسته اي رضايت بخش ومطلوب است .

حجت الاسلام سيد محسن محسني در خطبه هاي نمازجمعه خلخال افزود: روند مذاكرات تيم ايراني با طرف غربي در راستاي اهداف و منافع نظام اسلامي پيش مي رود .

وي بيان كرد: تيم ديپلماسي ايران با هدايت هاي رهبرمعظم انقلاب وبا حفظ منافع انقلاب ونظام اسلامي آخرين گام هاي خود را براي دستيابي به اهداف نظام در اين مذاكرات برمي دارد.

خطيب جمعه خلخال اظهارداشت: حتي اگردراين مذاكرات به برخي از اهداف ازپيش تعيين شده خود هم نرسيم بدليل مراقبت ازداشته ها ودست آوردهاي نظام اسلامي ومعرفي كشورمان به عنوان يك كشورصلح دوست واهل منطق پيروزاين مذاكرات محسوب خواهيم شد.

وي همچنين با تقديرازتلاش راهداران اداره راه وشهرسازي خلخال در بازگشايي ومرمت راه هاي ارتباطي شهرستان افزود: راه مسدود شده ازبرف خلخال به پونل تبديل به يك مشكل اجتماعي براي مردم منطقه شده وانتظارمي رود مسوولين راه وشهرسازي استان وشهرستان نسبت به رفع نواقص اين جاده واستفاده دائمي وچهارفصل آن اقدام كنند .

حجت الاسلام محسني ازتلاش سبزپوشان نيروي انتظامي درامربرقراري نظم وامنيت درجامعه تجليل كرد وگفت: به بركت تلاش شبانه روزي مامورين انتظامي ارامش وآسايش بي نظيري درجامعه حاكم است.

خلخال در جنوب اردبيل واقع است .

7119/6-16

سرخط اخبار استان‌ها