از تدوين پيش نويس لايحه مديريت شهري تا سند آسيب شناسي كلان شهر ها

تهران- ايرنا- معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مهم ترين فعاليت هاي اين سازمان را در سال 1393 تشريح كرد.

علي نوذرپور در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي گروه ايرنا گفت ، معاونت امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در سال 1393 اقداماتي انجام داده كه تهيه سند آسيب شناسي كلان شهر در بخش محيط زيست و خدمات شهري، تدوين پيش نويس لايحه مديريت شهري و تدوين نظام برنامه ريزي راهبردي، عملياتي توسعه شهر و شهرداري از شاخص ترين آنها است.

وي افزود، تهيه سند آسيب شناسي كلانشهرها در بخش محيط زيست و خدمات شهري (مشتمل بر آتش نشاني و امور ايمني، مديريت پسماند، فضاي سبز و ميادين ميوه و تره بار) و ارايه به كميسيون خاص امور كلانشهر تهران و ساير كلانشهرها يكي از اين اقدامات است.

معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در خصوص پيش نويس لايحه مديريت شهري نيز گفت: در تدوين لايحه مديريت شهري كه از سوي وزارت كشور تهيه و براي سير مراحل قانوني تصويب به دولت ارايه شده به مباحث مرتبط با شوراها، رابطه آنان با شهروندان و ضرورت كسب رضايتمندي مردم در خصوص اجراي پروژه هاي شهري توجه شده است.

وي افزود: در اين لايحه وظايف ذاتي مديريت شهري در موضوعات ميراث فرهنگي، بافت هاي تاريخي شهري، گردشگري شهري، توزيع آب و برق و گاز، فاضلاب شهري و مباحث مطرح در حوزه فرهنگي اجتماعي شهرها به شهرداري ها سپرده شده است.

نوذرپور ادامه داد: تمركز زدايي و تفكيك امور محلي از ملي، ايجاد يكپارچگي و تقويت مديريت شهري از رويكردهاي اين لايحه است.

اين مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تدوين نظام برنامه ريزي راهبردي، عملياتي توسعه شهر و شهرداري از ديگر فعاليت هاي اين سازمان خواند و گفت ، برنامه راهبردي عملياتي توسعه شهري و شهرداري با هدف پر كردن خلاء هاي موجود در اين عرصه تهيه شده و مشتمل بر راهبردهاي ، سند چشم انداز و سياست هاي اجرايي براي مجموعه وظايفي است كه در حيطه مديريت شهري قابل تعريف مي باشد تا براي شهرداري ها و شوراها مبناي يك برنامه پنج ساله قرار گيرد و در عين حال زمينه ساز تحقق مديريت يكپارچه شهري شود.

نامبرده در ادامه توزيع يكهزار و 726 دستگاه خودرو در ميان شهرداري ها را از ديگر فعاليت هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور خواند و گفت ، اين خودروها شامل آتش نشاني، حمل زباله، انواع لودر و كمپرسي است كه در ميان شهرداري هاي زير 50 هزار نفر جمعيت توزيع شده است.

وي برنامه ريزي براي توزيع 187 ست امداد و نجات آتش نشاني در بين شهرداري هاي واجد شرايط و توزيع سه هزار دستگاه شير هيدرانت آتش نشاني در بين شهرداري هاي واجد شرايط را از ديگر اقدامات معاونت امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور خواند.

تهيه بسته جامع مديريت پسماند كشور شامل بررسي وضع موجود، آسيب شناسي و ارايه راهبردها و برنامه هاي اجرايي براي استان هاي ساحلي و كلانشهرها و تهيه و تدوين طرح اجرايي تفكيك از مبداء پسماندهاي شهري كشور از ديگر اقدامات صورت گرفته در حوزه معاونت امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري ها در سال 1393 است كه نوذر پور در اين مصاحبه به آن اشاره كرد.

وي در ادامه ديگر فعاليت هاي اين سازمان را تدوين و ابلاغ راهنماي جامع ساماندهي بهداشتي كشتارگاه هاي دام كشور به استانداري هاي سراسري و پيگيري جايگزيني 17 هزار دستگاه اتوبوس جديد با اتوبوس هاي قديمي اعلام كرد.

اجتمام**7364**1436

سرخط اخبار جامعه