جلوه هايي از هواي چهار فصل در اردبيل در آخرين روز سال

اردبيل – ايرنا – هواي آخرين روز سال در اردبيل براي ساكنان اين شهر با جلوه هايي از شرايط آب و هوايي چهار فصل همراه شده است.

به گزارش خبرنگار ايرنا در چند روز گذشته آسمان اردبيل ابري و مه آلود و هوا سرد بود و در سپيده دم آخرين جمعه سال دانه هاي ريز تگرگهاي برفي حال و هوايي از زمستان را در منطقه به وجود آورد.

با نزديك شدن به ساعات ظهر ؛ پرتوهاي آفتاب از لا به لاي ابرها ؛ گرماي دلچسبي را بر منطقه حاكم كرد ولي ديري نپاييد كه رخنه جريان كم فشار ديناميكي كه تا لايه هاي نزديك به سطح زمين پايين آمده بود همراه با گرماي ظهر سبب رشد و گسترش سريع ابرهاي توفانزا موسوم به كومولونيمبوس در آسمان اردبيل شد و با فعاليت اين ابرها چند رعد و برق به شكل نسبي ساكنان منطقه را به ياد بهار انداخت و ريزش دانه هاي ريز تگرگ به شكل رگباري بسيار شديد همراه با وزش توفان مقطعي باريدن گرفت.

شدت بارش تگرگ به اندازه اي بود كه رهگذران پياده و سواره را غافلگير نمود و در زماني كمتر از پنج دقيقه سطح گذرگاههاي اردبيل سفيدپوش شد و ارتفاع تگرگ در بعضي نقاط به 10 سانتيمتر رسيد.

در عصر آخرين روز سال و درحاليكه حدود يازده ساعت به لحظه تحويل سال باقيست ابرهاي بالا به سرعت از جانب جنوب غرب در آسمان اردبيل در حال حركت مي باشند و پرتوهاي آفتاب ، گاه و بيگاه از لا به لاي آنها به زمين مي رسد كه سبب ايجاد هواي دلپذير بهاري در منطقه شده است.

دماي هوا پنج درجه سانتيگراد بالاي صفر است و باد از جانب جنوب غرب مي وزد كه گاهي شدت يافته و بيشينه سرعت آن به 53 كيلومتر در ساعت مي رسد.

بررسي نقشه هاي پيش يابي هواشناسي نشان مي دهد مركز سامانه فعالي روي منطقه بالكان در غرب درياي سياه مستقر است كه ناوه آن تا عرضهاي جنوبي بر فراز درياي سرخ و غرب عربستان گسترش يافته است.

ازسويي انتظار مي رود كه شارش و فرارفت جريان هاي گرم و مرطوب از جنوب درياي سرخ و شبه جزيره عربستان و خليج فارس به سوي كشورمان با جريان هاي مديترانه اي پيوسته و سبب تقويت رطوبت و وقوع بارش هايي در سراسر نوار غربي و شمال غرب كشورمان شود.

از اين رو ساكنان قسمت وسيعي از كشورمان ازجمله استان اردبيل بايد در هفته اول فروردين ماه به شكل متناوب شاهد ريزش برف و باران باشند.

در استان اردبيل در حوالي شامگاه امروز جمعه از ميزان ابرناكي و شدت ناپايداري ها به تدريج كاسته مي شود و در روز شنبه انتظار بارش هاي خفيف و پراكنده مي رود.

ولي به شكل مجدد از ظهر يكشنبه موج ديگري از اين توده هوا فعاليت خود را در استان اردبيل آغاز مي كند كه باتوجه به همراهي آن با جريان هاي سرد سطح زمين انتظار مي رود بارش ها در اكثر نقاط سردسير به شكل برف نازل شوند.

اين ناپايداري ها تا عصر اولين دوشنبه سال ادامه مي يابند و دوباره از ميزان ابرناكي آسمان و بارش ها كاسته مي شود تا اينكه با رخنه موج اصلي از نخستين ساعات اولين چهارشنبه سال دوباره ريزش برف و باران از شمال استان اردبيل آغاز و به تدريج دامنه آن به مركز و جنوب اين استان نيز كشيده خواهد و اين شرايط تا ظهر پنجشنبه ادامه مي يابد.

از گذشته هاي دور ساكنان اردبيل پنج روز اول سال را از لحاظ شرايط هوا بدين شكل تقسيم بندي كرده اند كه روز اول را سلطان مي نامند كه به هيچ فصلي مربوط نمي شود ولي روزهاي دوم ؛ سوم ؛ چهارم و پنجم را به ترتيب به فصول بهار ؛ تابستان ؛ پاييز و زمستان ربط مي دهند و بر اين باورند كه شرايط هوا در اين روزها هرگونه باشد هوا در اكثر روزهاي آن فصل نيز بدين گونه خواهد بود.

اردبيل به خاطر موقعيت جغرافيايي و اقليمي از شرايط هوايي بسيار متغير برخوردار است.

وقوع بارش هاي پي در پي از ابتداي اسفند ماه امسال تاكنون باعث شادماني مردم و به خصوص روستاييان استان اردبيل و شكرگزاري آنان به درگاه حضرت حق شده است.

6019/6016

سرخط اخبار استان‌ها