اطلاعات گردشگري، رسيدگي به شكايات و امداد و نجات جاده اي با 09629

تهران - ايرنا - رييس ستاد مركزي هماهنگي خدمات سفر ارايه سه خدمت اصلي اطلاعات گردشگري، رسيدگي به شكايات و امداد و نجات جاده اي توسط سامانه 09629 را از مهم ترين خدمات مورد نياز مسافران نوروزي اعلام كرد.

به گزارش روز جمعه گروه فرهنگي ايرنا، مرتضي رحماني موحد با حضور در محل كانون اتومبيلراني و جهانگردي سازمان از سامانه جامع اطلاعات گردشگري و پاسخگويي به شكايات 09629 بازديد كرد و علاوه بر گفت و گو با اپراتورهاي اين مجموعه به ارزيابي خدمات ارايه شده پرداخت.

معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي گفت: با توجه به پاسخگويي شبانه روزي 21 نفر به صورت سه شيفت 8 ساعته در اين سامانه، نحوه ارائه خدمات مطرح شده راضي كننده است.

بر اساس گزارش سازمان ميراث فرهنگي، رحماني موحد بيشترين تقاضاي مردمي از طريق سامانه 09629 از 25 اسفند ماه تاكنون را مربوط به كسب اطلاعات گردشگري عنوان كرد.

وي با اشاره به اينكه سامانه 09629 توانسته پل ارتباطي قوي با مردم برقرار كند، استفاده از خدمات نوين از جمله راه اندازي نرم افزاز (اپليكيشن) 09629 را در تسريع ارايه اطلاعات گردشگري و خدمت رساني به مسافران نوروزي مفيد خواند.

رييس ستاد مركزي هماهنگي خدمات سفر امكانات امداد و نجات جاده اي را نيز تكميل كننده ارايه اطلاعات گردشگري توسط اين سامانه دانست كه ضمن فعاليت بيش از يكهزار خودرو در سراسر كشور امكان ارايه خدماتي از جمله راهنمايي، تعمير و حمل و نقل خودروهاي نيازمند امداد را فراهم مي كند.

فراهنگ**7537**1436

سرخط اخبار فرهنگ