تكليف حضور بانوان در ورزشگاهها سال آينده مشخص و اعلام خواهد شد

تهران- ايرنا - مشاور وزير و مديركل ورزش و جوانان استان تهران گفت: حضور بانوان در ورزشگاه ها پس از تعيين تكليف و صدور دستور العمل توسط مسوولان ذيربط سال آينده منتشر خواهد شد.

حميد رضا گرشاسبي روز جمعه در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: با بيان اينكه حضور بانوان در ورزشگاهها توسط مسوولان ذيربط در حال بررسي است، اظهار داشت: دستور عمل اين طرح از سوي وزارت كشور و وزارت ورزش و جوانان پس از تاييد ابلاغ خواهدشد.

وي با بيان اينكه با همكاري وزارت كشور و وزارت ورزش و جوانان در مورد نحوه ورود بانوان با پوشش كامل و اسلامي به ورزشگاهها در جلسات مختلفي مورد تبدال نظر قرار گرفته است، افزود: اميدواريم تا سال 94 بخش عمده اي از اين طرح انجام و مقدمات آن به مجلس واگذار شود.

عضو شوراي فرهنگي وزارت ورزش و جوانان نيز به تدوين طرح نظام نامه فرهنگي ورزش اشاره كرد و گفت: اجراي طرح نظام نامه فرهنگي با امضاي وزير ورزش و جوانان اجرايي خواهد شد.

گرشاسبي اظهارداشت: اجراي اين نظام نامه كمك دو چنداني به رفع مسائل فرهنگي و اخلاقي در مديران باشگاههاي ورزشي خواهد داشت.

وي ادامه داد: اميدواريم اين طرح نيمه نخست سال آينده در كشور اجرايي شود.

تهرام/7247/1724/

سرخط اخبار ورزش