۲۹ اسفند ۱۳۹۳،‏ ۱۳:۲۵
کد خبر: 81547553
T T
۰ نفر
بهار جلوه اي از آيات خدا- رسول ناصرآزاد

رسول ناصر آزاد استاد قران ، شاعر و روزنامه نگار اردبيلي در مطلبي به عنوان 'بهار جلوه اي از آيات خدا ' كه در پايگاه خبري و تحليلي ساولان خبر اردبيل درج شده به توصيف بهار و درس هايي كه انسان بايد از آن بگيرد پرداخته داست .

' خوشا بر آنكه در اين جهان گسترده چشم عبرت گير دارد و دل پندپذير .در گلزار بهار با بصيرت و معرفت در نگرد و با باور قلبي در يابد كه اين نقش ارژنگ را كه آفريد و اين بساط صد رنگ را كه گستريد. با انديشه در اين نشانه هاي پر از اسرار و شگفت آور بيابد كه خاك خشك اغبر را با مشك و عنبر كه آميخته است . عقدهاي اثمار را در سينه هاي اشجار كه آويخته است . عارض گل را كه آب داده است و زلف سنبل را كه تاب داده است.

چه سعادتمند و نيكبخت است آنكه با نگرش عميق بشناسند آن را كه در سوسن و نرگس تيرگي و روشني نهاد دل بلبل را با عشق گل آشنايي داد، خاك سياه هفت اقليم را از هشت جنات نعيم دلكش تر كرد. بلبلان شاخساران را خوش الحان نمود، رياحين دشت و دمن را الوان كرد، صحن چمن را با گلها آرايش داد و باغ و بستان را با شكوفه هاي درختان زينت بخشيد . رستگار كسي كه بشناسد آن آفريننده را كه مرغان هوا را ثنا گو كرد و آسمان نيلگون را با ستارگان درخشان جلوه و جلا داد. با بينش كمال بخش توحيدي اين حقايق بر انسان آشكار مي گردد كه سعادت انسان در طاعت خالق است و شرفش در عبادت او . خوشبخت كسي كه جسم و تن او در خدمت خلق است و دلش با حضرت حق. رستگاري از آن انساني است كه خانه دل را با نور معرفت منوّر سازد و عزت آخرت را بر زينت دنيا نفروشد.انسان با هدايت الهي در مي يابد كه تفاخر آفت شرافت ، سركشي آفت شجاعت ، خودپسندي آفت جمال ، دروغ آفت سخن ، منت آفت احسان، هوس آفت دين و ريا آفت عبادت است.انسان با نور ايمان در مي يابد كه فروتني در حال مكنت و گذشت در حال قدرت ، حمايت از گرفتاران و ياري به نيازمندان موجب رضايت خالق است. انسان با دوري از وساوس شيطاني و نزديكي به سرچشمه رحماني ، اين حقيقت را درك مي كند كه آنچه بر آدمي عزت مي دهد تن به ذلت ندادن و آنچه جان را صفا مي بخشد كسب فضيلت است و آنچه دل را آرامش مي دهد ياد معبود يگانه است و در يك سخن ، انسان تربيت يافته مكتب قرآني رضايت خالق را بر خشنودي خلق مقدم مي دارد. ريب و ريا و جور و حسد را از دل بيرون مي نهد عشق خدا و مهر و محبت را جايگزين آن مي كند'.

6016

سرخط اخبار استان‌ها