كارمندان دولت در خراسان شمالي حقوق اسفندماه را  دريافت كردند

بجنورد - ايرنا - در حالي كه نفس سال 93 كم كم به شماره افتاده است، با همت دولتمردان تدبير و اميد در خراسان شمالي، كسري بودجه جاري تامين و حقوق اسفندماه كارمندان اين استان پرداخت شد.

معاون برنامه ريزي استاندارخراسان شمالي علت تاخير در پرداخت حقوق و مزاياي اسفندماه كارمندان برخي ادارات و دستگاه هاي دولتي استان را ناشي از كسري بودجه جاري دانست.

مجيد پورعيسي روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: با پيگيري مسوولان ارشد استاني و بيتوته كردن استاندارخراسان شمالي در پايتخت، با همت دولت تدبير و اميد بخصوص سازمان مديريت و برنامه ريزي اعتبار مناسب براي پرداخت حقوق كارمندان اين ادارات به خزانه استان واريز شد.

وي اضافه كرد: با برنامه ريزي ذيحسابان دستگاه هاي دولتي كه با مشكل كسري بودجه جاري مواجه بودند؛ اعتبار دريافتي از پايتخت پس از واريز به خزانه استاني در كمترين زمان به حساب كارمندان واريز شد.

معاون استاندار خراسان شمالي افزود: با تامين اعتبار جاري بيش از كسري مورد نياز، علاوه بر حقوق اسفندماه و معوقه هاي كارمندان برخي دستگاه هاي دولتي، مزاياي رفاهي نيز هر چند اندك به حساب كارمندان واريز شد تا بخشي از مشكلات مالي اين قشر زحمت كش در پايان سال جبران شود.

پورعيسي اظهار كرد: در حالي حقوق و مزاياي اسفندماه تمام كارمندان دستگاه هاي دولتي اين استان پرداخت شد كه خدشه اي به اعتبار عمراني استاني براي جبران كسري بودجه جاري ايجاد نشده است.

شوراي برنامه ريزي خراسان شمالي اواسط هفته جاري در نشست فوق العاده خود مصوبه اي را به تصويب رساند كه براساس آن اين اجازه به مديران استاني مبني بر پرداخت حقوق كارمندان از محل اعتبار عمراني داده شد.

البته اين مصوبه برداشت از اعتبار عمراني را منوط به بي نتيجه ماندن پيگيري ها براي دريافت اعتبار جاري از خزانه كل و سازمان مديريت و برنامه ريزي كرده بود كه با دريافت اعتبار از اين سازمان، دريافت از اعتبار عمراني براي جاري در خراسان شمالي به كمترين ميزان رسيد.

طبق برنامه بودجه اي سنواتي استانداران به عنوان رييس شوراي برنامه ريزي اين اجازه را دارد در صورت كسري اعتبار جاري، تا 10 درصد از اعتبار كل عمراني را براي پرداخت بخش جاري تخصيص دهد.

استان خراسان شمالي با احتساب فرهنگيان حدود 28 هزار كارمند دارد كه فرهنگيان و برخي دستگاه هاي دولتي حقوق و مزاياي خود را در قالب بودجه ملي دريافت و مابقي از محل اعتبارات استاني كه به خزانه استان واريز مي شود، قابل پرداخت است.ك3

6982/6042

سرخط اخبار استان‌ها