موحدی كرمانی: نوروز امسال حزن بر شادی غالب باشد

تهران - ایرنا - خطیب جمعه تهران گفت: نوروز امسال در ایام فاطمیه واقع شده بنابراین سعی كنیم فضای اندوه و حزن بر شادی و سرور غالب باشد.

به گزارش ایرنا، آیت الله موحدی كرمانی در خطبه امروز اول نماز جمعه تهران افزود: همه ما شیفته اهل بیت هستیم و نوروز امسال هم در ایام فاطمیه واقع شده است بنابراین در مجامع خود سعی كنیم این ایام را فراموش نكنیم.

وی اظهار كرد: در دقایق پایانی سال 93 قرار داریم و با آغاز سال 94 در واقع یك سال از عمر ما كم شده است، بنابراین بیاییم اعمال خود در یكسال گذشته را مرور كنیم و ببنیم تكالیف خود را انجام داده ایم و نسبت به كدام یك از آنها كوتاهی كرده ایم.

وی با آرزوی سالی خوش همراه با عزت برای مسلمانان گفت: امیدواریم سال جدید سال رسوایی و نابودی دشمنان اسلام باشد.

آیت الله موحدی كرمانی در ادامه به اهمیت تفكر اشاره كرد و افزود: یكی از امتیازات انسان قدرت تفكر است كه مساله مهمی است، حتی سفارش شده است اگر یك لحظه هم ساكت نشسته اید فكر كنید و وقتی سخنی هم می گویید ذكر و نگاهتان پند باشد.

وی گفت: روایت است یك ساعت فكر كردن ارزشمند تر از 60 سال عبادت است.

خطیب جمعه تهران اظهار كرد: قرآن موضوع بهار را مطرح می كند و آن را به عنوان نشانه ای از نشانه های خداوند می داند، اینكه چگونه زمین مرده زنده می شود و از آن گیاه می روید، انسان ها در روز قیامت نیز سر از خاك بر می آورند.

وی تاكید كرد: بنابراین تلاش كنیم اعمال صالح به همراه داشته باشیم و در این راه بكوشیم عبادت را با فكر همراه كنیم زیرا عبادت بدون فكر نه تنها موجب رشد انسان نمی شود بلكه آن را خسته می كند اما عبادت با فكر به انسان نشاط می بخشد.

علمی**9014**1601**

سرخط اخبار سیاست