گورباچف نسبت به وقوع جنگ احتمالی میان روسیه و غرب هشدار داد

مسكو-ایرنا- میخاییل گورباچف رییس جمهوری اتحاد شوروی سابق نسبت به پیامدهای تشدید تنشها میان روسیه و آمریكا و كشوهای اروپایی و وقوع جنگ احتمالی هشدار داد.

گورباچف روز جمعه در مقاله ای در روزنامه راسیسكایا گازتا ارگان دولت روسیه خاطرنشان كرد: بر اثر اختلافات پیرامون مساله اوكراین میان روسیه و غرب خطر بروز جنگ سرد حتی مناقشه مسلحانه بین دو طرف به وجود آمده است.

رهبر شوروی سابق معتقد است كه مناقشه اوكراین پیامد ناكامی پروسترویكا (نوسازی و اصلاحات سیاسی و اقتصادی در دوره حكومت گورباچف) و برخی عوامل دیگر است.

وی افزود: سالهای پس از امضای توافقنامه 'بلاوژسكی پوشه' (سند فروپاشی شوروی) آزمون واقعی برای اوكراین و دشواری های این كشور در رابطه با جدایی بود.

گورباچف خاطرنشان كرد: علت اصلی مناقشه اوكراین ناكامی پروسترویكا و تصمیم های غیرمسئولانه ای است كه سران روسیه، اوكراین و بلاروس در جریان امضای توافقنامه 'بلاوژسكی پوشه' در سال 1991 گرفتند.

وی در بخش دیگری از مقاله خود نوشت: غرب با كشاندن اوكراین به جامعه یورو آتلانتیك (قاره اروپا و آمریكای شمالی) منافع روسیه را بطور عمدی نادیده گرفت.

گورباچف هشدار داد در بحران اوكراین همه طرف ها باخته اند و خطر واقعی بروز جنگ سرد جدید و جتی جنگ واقعی به وجود آمده است.

رهبر شوری سابق خاطرنشان كرد: مساله اوكراین راه حل نظامی ندارد و در مناقشه مسلحانه در این كشور هیچ طرفی پیروز نخواهد بود.

وی بر لزوم حمایت از تلاشهای سازنده و رویكردهای معقولانه برای پایان دادن به مناقشه در اوكراین و برقراری صلح و آرامش در این كشور تاكید كرد.

گورباچف چندی پیش هم در مورد خطر آغاز جنگ میان روسیه و غرب و حتی وقوع جنگ اتمی بخاطر مساله اوكراین هشدار داده بود.

وی با انتقاد از سیاستهای تحریمی غرب در مورد روسیه خاطرنشان كرد: بجای این گونه اقدامات، غرب و روسیه باید وارد مذاكره شوند.

رییس جمهوری شوروی سابق هشدار داد در شرایط كنونی اگر اعصاب یكی از طرفهای این رویارویی به شدت خرد شود ممكن است سالهای آینده زنده نمانیم.

وی ادامه داد: چنین جنگی بطور گریزناپذیری به جنگ اتمی منجر خواهد شد.

گورباچف گفت: اعتماد بین روسیه و غرب بطور فاجعه باری ازدست رفته كه ممكن است عواقب خطرناكی به همراه داشته باشد و باید دو طرف دوباره برای ازسرگیری همكاریها تلاش كنند.

رییس جمهوری شوروی سابق از برخی سیاستمداران اروپایی ازجمله مقامهای آلمانی كه برای ایجاد خطوط حائل جدید در اروپا تلاش می كنند بشدت انتقاد كرد.

اروپام*5*391**1577

سرخط اخبار جهان