وحدت مردم  و روحانيت از عوامل تحقق ملي شدن صنعت نفت ايران بود

زنجان - ايرنا - يك كارشناس مسايل سياسي گفت: انسجام، وحدت مردم و روحانيت عامل مهم و اساسي در تحقق رويدادهاي مختلف انقلاب اسلامي و از آن جمله ملي شدن صنعت نفت ايران بود.

بهروز صالحي روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، ملي شدن صنعت نفت را نقطه عطفي در تاريخ سياسي، اقتصادي و مبارزات مردم ايران بيان كرد و افزود: پشتيباني و حمايت روحانيت از ويژگيهاي مهم و اساسي ملي شدن صنعت نفت ايران در 29 اسفند سال 1329 محسوب مي شود.

وي يادآوري كرد: بيش از 60 سال از قانون ملي شدن صنعت نفت ايران سپري مي شود كه اين واقعه مهم تاريخي استقلال سرمايه اي مردم و نسل هاي بعدي را رقم زد.

صالحي افزود: قانون ملي شدن صنعت نفت در واقع پيشنهادي بود كه به امضاي همه اعضاي كميسيون نفت در مجلس شوراي ملي ايران در 17 اسفند 1329 به مجلس ارايه شد.

وي ابراز كرد: ملي شدن صنعت نفت جنبش هاي مختلفي مانند تنگستان، قيام سربداران، تنباكو و در نهايت قيام مشروطه را رقم زد.

اين كارشناس مسايل سياسي حركتهاي منسجم و اتحاد بين آيت الله كاشاني، نواب صفوي و مصدق در ملي شدن صنعت نفت را بسيار اثر گذار عنوان كرد و گفت: اين افراد نقش مهم و بي بديلي در تحقق اين واقعه مهم تاريخي داشتند.

وي خاطر نشان كرد: اگر جنبش ملي شدن صنعت نفت بوجود نمي آمد به طور يقين انقلاب و ارزشهاي اسلامي وقايع پس از آن نيز تحقق نمي يافت.

ملي شدن صنعت نفت پيشنهادي بود كه ابتدا با امضاي همه اعضاي كميسيون مخصوص نفت مجلس شوراي ملي ايران در 17 اسفند 1329 به صحن علني مجلس ارايه و 24 اسفند تصويب شد و سپس با تاييد سنا در روز 29 اسفند همان سال به قانون مبدل شد.

6085/7320

سرخط اخبار استان‌ها